ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Accounting and capital markets: the disaggregated earnings with evidence from the shipping industry
Δημιουργός :Λάμπρου, Αντωνία - Μαρία
Συντελεστής :Χέβας, Δημοσθένης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :79σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα εργασία εξετάζει τη χρήση της αποσύνθεσης των κερδών το χρονικόδιάστημα 2008 - 2011 κατά την δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων, και τηνεπίδραση που είχε στη διατηρησιμότητα των κερδών και την τιμή των μετοχών στονκλάδο της ναυτιλίας. Ο λόγος που επικεντρώθηκα στον κλάδο της ναυτιλίας είναι γιατί θεώρησα πως θα αντλήσω αντικειμενικά συμπεράσματα για το ερευνητικό μου αντικείμενο συγκριτικά με άλλους βιομηχανικούς κλάδους, καθώς ο συγκεκριμένος κλάδος δεν επλήγει από την οικονομική κρίση στο βαθμό που επλήγησαν όλοι οι άλλοι. Με βάση πρόσφατες μελέτες που διεξήχθησαν την τελευταία δεκαετία, τα συμπεράσματα δείχνουν τη θετική συμβολή των αποσυντεθειμένων κερδών στηναξιοπιστία της πληροφορίας που αντλούν οι επενδυτές από τις οικονομικέςκαταστάσεις, τη διεξαγωγή τους ως ένδειξη ικανότητας από νέους αναλυτέςπροκειμένου να καθιερώσουν τη φήμη τους, τη χρήση τους ως εναλλακτική στρατηγική αντιμετώπιση από τις διοικήσεις των εκάστοτε εταιριών αντί της χειραγώγησης των κερδών και τέλος τη συμβολή τους σε εταιρίες που λειτουργούν ως κομμάτι ενός ευρύτερου δικτύου. Ενώ η βιβλιογραφική ανασκόπηση αναφέρεται στο ευρύτερο πεδίο της οικονομίας, χρησιμοποιώντας στοιχεία από διάφορους κλάδους, το κεφάλαιο της επιλογής τουΛογιστικού Υποδείγματος και του Εμπειρικού Ελέγχου εστίασαν στον κλάδο της ναυτιλίας. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται μία διττή έρευνα των αποσυντεθειμένων κερδών από τη σκοπιά της επίδρασής τους στις τιμές των μετοχώντων εταιριών που επιλέχθηκαν, και από τη σκοπιά της διατηρησιμότητας των κερδών. Στη συνέχεια, γίνεται οικονομετρικός έλεγχος στα υποδείγματα, και έλεγχοςπολυσυγγραμικότητας στα δεδομένα για μια περισσότερο αξιόπιστη ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν παρουσιάζουν μία αύξουσα τάση των εταιριών και των αναλυτών να χρησιμοποιούν τα Disaggregated Earnings με το πέρας των χρόνων με σκοπό την καταξίωση, όπως αυτό προκύπτει καισυμπερασματικά από τον εμπειρικό έλεγχο. Όμως, μπορεί φαινομενικά να προκύπτουν ενθαρρυντικά αποτελέσματα, στην πραγματικότητα όμως, εξαιτίας της διεξαγωγής της έρευνάς μου σε περιορισμένο δείγμα δεδομένων, δε θα πρέπει να γίνουν γενικεύσεις.
Άδεια χρήσης :
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων :Λάμπρου, Αντωνία - Μαρία

Αρχείο: Labrou_2012.pdf

Τύπος: application/pdf