ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον Ευρωπαϊκό Τραπεζικό κλάδο, πως οι Σ&Ε διαφέρουν σε περιόδους οικονομικής κρίσης
Δημιουργός :Γρίβας, Αλέξανδρος