ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα
Δημιουργός :Γιαζιτζής, Θεοδόσιος
Συντελεστής :Παγκράτης, Σπυρίδων (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :111σ.
Γλώσσα :el
Βιβλιογραφική Σημείωση :Βιβλιογραφία : σ. 103-106
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο τις Συμπράξεις Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα. Στο πλαίσιο αυτής, θα αποσαφηνιστούν οι όροι που αφορούν τις συμπράξεις και ταξινομούνται οι μορφές ως προς διάφορα χαρακτηριστικά. Προσπάθησα στην ανάλυση αυτή να δώσω το κατάλληλο βάρος τόσο από νομικής όσο και από χρηματοοικονομικής πλευράς
Λέξη κλειδί :Σύμπραξη
Πρόσκαιρη ένωση επιχειρήσεων
Σύμβαση έργων
Economic cooperation
Cooperatives
Ημερομηνία έκδοσης :2013

Αρχείο: Giazitzis_2013.pdf

Τύπος: application/pdf