ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Issues in public policy
Δημιουργός :Iosifidi, Maria
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :ix, 150σ.
Γλώσσα :en
Βιβλιογραφική Σημείωση :Βιβλιογραφία : σ. 140-150
Περίληψη :The econoomic research on public policy is the study of the effect of the government policy on economic welfare, efficiency and equity. I builds on the theory of welfare economics and is ultimately used as a tool to improve social welfare. The premise is whether or not the government should intervene, and to what extend, in the various economic markets. Inherently, this study involves the analysis ansd implementation of government policies on taxation and revenues, as well as on expenditures, which are policies collectively refereed as a public finance. The study of the governmental role in market failures, externalities and redistribution policies is also central in this strand of research.
Λέξη κλειδί :Government policy
Public revenues
Public finance
Social welfare
Welfare economics
Κυβερνητική πολιτική
Δημόσια οικονομικά
Δημόσια δαπάνη
Κοινωνική ασφάλιση
Ημερομηνία έκδοσης :2014

Αρχείο: Iosifidi_2014.pdf

Τύπος: application/pdf