ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Testing for prospect and Markowitz stochastic dominance efficiency
Δημιουργός :Arvanitis, Stelios
Topaloglou, Nikolas
Συντελεστής :Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Issuing body)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :40 pages
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=5296
Περίληψη :We develop non-parametric tests for prospect stochastic dominance Efficiency (PSDE) and Markowitz stochastic dominance efficiency (MSDE) using block bootstrap resampling. Under the appropriate conditions we show that they are asymptotically conservative and consistent. We employ Monte Carlo experiments to assess the finite sample size and power of the tests. We use the tests to empirically establish whether the value-weighted market portfolio is the best choice of every individual with preferences exhibiting certain patterns of local attitudes towards risk. Our results indicate that we cannot reject the hypothesis of prospect stochastic dominance efficiency for the market portfolio. This is supportive of the claim that the particular portfolio can be rationalized as the optimal choice for any S-shaped utility function. Instead,we reject the hypothesis for Markowitz stochastic dominance, which could imply that there exist reverse S-shaped utility functions that do not rationalize the market portfolio.
Λέξη κλειδί :Non parametric test
Markowitz stochastic dominance efficiency
prospect stochastic dominance efficiency
simplical complex
extremal point
Διαθέσιμο από :2017-03-13 15:48:20
Ημερομηνία έκδοσης :03/13/2017
Ημερομηνία κατάθεσης :2017-03-13 15:48:20
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Arvanitis_Topaloglou_2017.pdf

Τύπος: application/pdf