ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μηχανές αναζήτησης : ζητήματα ασφάλειας και ιδιωτικότητας – τεχνολογική και νομική διάσταση
Δημιουργός :Φρέσκας, Δημήτριος
Συντελεστής :Μήτρου, Ευαγγελία (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :81σ. :εικ.
Γλώσσα :el
Βιβλιογραφική Σημείωση :Βιβλιογραφία : σ. 78-81
Περίληψη :Η εργασία αυτή περιγράφει κατά πόσο παραβιάζεται η ιδιωτικότητα των χρηστών των μηχανών αναζήτησης. Αρχικά γίνεται μία ιστορική αναδρομή για την εξέλιξη των μηχανών αναζήτησης. Ποιο συγκεκριμένα πως από την Archie την πρώτη μηχανή αναζήτησης έγινε η μετάβαση στις ποιο σύγχρονες όπως το Google και την Yahoo. Μετέπειτα γίνεται μία διάκριση ως προς την λειτουργία των μηχανών αναζήτησης και ποιο συγκεκριμένα στον τρόπο αναζήτησης και τον τρόπο ταξινόμησης των αποτελεσμάτων τους. Εκεί αναφέρονται πέντε βασικές κατηγορίες οι οποίες είναι οι εξής:1. Μηχανές αναζήτησης Crawler.2. Κατάλογοι.3. Υβριδικές μηχανές αναζήτησης.4. Μετά – μηχανές αναζήτησης.5. Στοχευόμενες μηχανές αναζήτησης
Λέξη κλειδί :Μηχανές αναζήτησης
Παγκόσμιος Ιστός
Ασφάλεια
Ιδιωτικότητα
Search engines
Web
Privatization
Ημερομηνία :2012
Άδεια χρήσης :
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αρχείο: Freskas_2012.pdf

Τύπος: application/pdf