ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ανάπτυξη Γεωγραφικής Eφαρμογής με Δεδομένα Ακριβείας και Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα
Δημιουργός :Χριστόπουλος, Ανδρέας
Συντελεστής :Βασσάλος, Βασίλειος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :160σ. : είκ., πίν.
Γλώσσα :el
Βιβλιογραφική Σημείωση :Βιβλιογραφία : σ. 80-82
Περίληψη :Στόχος της διπλωματικής αυτής εργασίας ήταν η υλοποίηση μιας διαδικτυακής εφαρμογής διαχείρισης και οπτικοποίησης γεωγραφικών δεδομένων, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά ελεύθερο λογισμικό / λογισμικό ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ). Παράλληλα, επιδιώχθηκε το τελικό αποτέλεσμα να είναι εφάμιλλο αυτού που θα προέκυπτε με τη χρήση εμπορικών λύσεων. Τέλος, κατά την τεκμηρίωση της εφαρμογής, κατεβλήθη προσπάθεια να ερμηνευθούν οι μηχανισμοί / τεχνολογίες που επιτρέπουν τέτοιου είδους υλοποιήσεις.Η εφαρμογή προγραμματίστηκε ώστε να είναι φιλική προς τον μέσο χρήστη. Περιβάλλον ανάπτυξης της εφαρμογής αποτέλεσαν, μεταξύ άλλων, τα λογισμικά GeoServer και OpenLayers. Προκειμένου να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος, αναπτύχθηκαν και υιοθετήθηκαν εργαλεία ανάλυσης σε Javascript, για την ενίσχυση της βασικής λειτουργικότητας που παρέχει ο παραπάνω συνδυασμός προγραμμάτων.Για τον έλεγχο της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκαν κατά κύριο λόγο ελεύθερα δεδομένα από δημόσιους φορείς καθώς και δεδομένα που διετέθησαν από τη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (ΓΥΣ).
Λέξη κλειδί :Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Ελεύθερο λογισμικό
Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα
Open source
Geographic information systems
Ημερομηνία :2012
Άδεια χρήσης :
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αρχείο: Christopoulos_2012.pdf

Τύπος: application/pdf