ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :An empirical investigation of contagion of risk between the sovereign and banking sectors in Eurozone
Δημιουργός :Σακελλαρίου, Γεώργιος
Συντελεστής :Γεωργούτσος, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :64σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα εργασία ασχολείται με την κρίση δημοσίου χρέους στην Ευρωζώνη και πως διαχέεται στο τραπεζικό σύστημα. Οι σχετικές θεωρητικές και εμπειρικές μελέτες έχουν διαπιστώσει μια σειρά κανάλια μετάδοσης κρίσεων από το δημόσιο τομέα στον τραπεζικό, αλλά και αντίστροφα, ενώ η άποψη που υποστηρίζεται είναι ότι οι κρίσεις ανατροφοδοτούν η μία την άλλη ανάμεσα στους δύο τομείς και ότι τα μέτρα που λήφθηκαν ήταν μεν αποτελεσματικά σε βραχυχρόνιο πλαίσιο, αλλά σε μακροχρόνιο πλαίσιο θα πρέπει να ληφθούν θέματα που να ευνοούν την ανάπτυξη του πραγματικού τομέα της οικονομίας, ενώ απαιτείται ακόμη περισσότερη αλληλεγγύη και πραγματική ένωση ανάμεσα στα Ευρωπαϊκά κράτη. Η εμπειρική έρευνα που διεξήχθη με τιμές κρατικών και τραπεζικών CDS κατά την περίοδο 2008-2016 έδειξε ότι στις χώρες του νότου υπάρχει η μετάδοση της κρίσης από το δημόσιο στον τραπεζικό τομέα αλλά όχι ανατροφοδότηση προς τα πίσω, με εξαίρεση την Ιταλία όπου το τραπεζικό σύστημα της δεν είχε εκείνους τους μηχανισμούς να αποτρέψει την τροφοδότηση της κρίσης από το τραπεζικό σύστημα στο δημόσιο. Επίσης, σε μικρές οικονομίες του βορά η κρίση είχε ανατροφοδοτικές τάσεις από και προς το δημόσιο τομέα σε σχέση με τον τραπεζικό, ενώ μόνο στην ισχυρή οικονομία της Γερμανίας η κρίση δεν βρέθηκε να μεταδίδεται από κανέναν τομέα στον άλλον.
Λέξη κλειδί :Δημόσιο χρέος
Ευρωζώνη
Τραπεζικά συστήματα
Ημερομηνία :31-01-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: sakellariou_georgios.pdf

Τύπος: application/pdf