ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αποτίμηση των ενδεχόμενων απαιτήσεων ευρωπαϊκών εταιριών με δικαιώματα φράγματος
Δημιουργός :Θάνος, Σταύρος Π.
Συντελεστής :Επίσκοπος, Αθανάσιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :58σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται ένα πλαίσιο αποτίμησης των απαιτήσεων ευρωπαϊκών εταιριών, το οποίο έχει ως βασικό πυλώνα του τα δικαιώματα φράγματος. Είναι μια εναλλακτική προσέγγιση του παραδοσιακού πλαισίου αποτίμησης, το οποίο βασίζεται σε «απλά» δικαιώματα όπως έχει περιγραφεί από τους Black, Scholes και Merton (1973). Αυτό που εξετάζεται εν ολίγοις και η ειδοποιός διαφορά του πρώτου πλαισίου συγκριτικά με το δεύτερο έγκειται στο γεγονός ότι οι πιστωτές θέτουν ρήτρες, οι οποίες τους επιτρέπουν να παρεμβαίνουν πιο πριν από τη λήξη του χρέους, κι άρα δεν διατηρούν παθητική στάση μέχρι εκείνη την ημερομηνία, διακινδυνεύοντας να λάβουν τα «υπολειμματικά» περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας που διατηρεί κατά την ημερομηνία λήξης του χρέους, εάν δεν υπάρχουν επαρκή για την αποπληρωμή τους.Ένας τρόπος μαθηματικής απεικόνισης αυτών των ρητρών που τίθενται από πλευράς των πιστωτών είναι να απεικονιστεί το μετοχικό κεφάλαιο σαν ένα δικαίωμα φράγματος αγοράς «κάτω και έξω» επί της αξίας της εταιρίας.Ακόμη, σε αντίστοιχο κεφάλαιο παρατίθεται εμπειρική επικύρωση του γεγονότος ότι τα εταιρικά «φράγματα» που περιγράφονται στην διπλωματική εργασία είναι στατιστικά και οικονομικά σημαντικά για την Ευρώπη. Ήδη οι Brockman και Turtle (2002) απέδειξαν το ανωτέρω για την Αμερική.Τέλος, γίνεται σύγκριση των δύο μοντέλων όσον αφορά τις πιθανότητες χρεοκοπίας και εξετάζεται ο ρόλος του φράγματος και κατά πόσο επηρεάζει τις πρώτες.
Λέξη κλειδί :Δικαιώματα φράγματος
Μοντέλο Black-Scholes
Ημερομηνία :30-11-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: thanos_stavros.pdf

Τύπος: application/pdf

thanos_stavoros.rar