ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μπορεί το συναίσθημα των επενδυτών να προβλέψει τις αποδόσεις των μετοχών;
Δημιουργός :Παπαδάκης, Στέλιος
Συντελεστής :Σπύρου, Σπυρίδων (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :71σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η εργασία αυτή αναλύει την επίδραση του συναισθήματος των επενδυτών στις δύο χρηματιστηριακές αγορές της Ευρωζώνης δηλαδή τη Γαλλίας και την Γερμανία. Τα ευρήματα δείχνουν ότι το συναίσθημα των επενδυτών έχει σημαντική επιρροή στις αποδόσεις των μετοχών, με την ένταση να ποικίλλει ανά αγορά. Επίσης, η επίδραση φαίνεται να προκύπτει τόσο από τα χαρακτηριστικά των μετοχών τόσο όμως και από συγκεκριμένους πολιτιστικούς ή θεσμικούς παράγοντες σε κάθε χώρα. Τέλος, τα αποτελέσματα δείχνουν την ευαισθησία σχετικά με την επιλογή διαφορετικού δείκτη μέτρησης του συναισθήματος των επενδυτών, γεγονός που υποδηλώνει την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα.
Λέξη κλειδί :Συναίσθημα επενδυτών
Χρηματιστηριακή αγορά
Ημερομηνία :30-11-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: papadakis_2016.pdf

Τύπος: application/pdf