ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η μετάβαση από το ΕΓΛΣ στα ΕΛΠ: η επίδραση της πρώτης εφαρμογής και υιοθέτησης των ΕΛΠ στις οικονομικές καταστάσεις των μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων ως προς τη βιωσιμότητα και αποδοτικότητά τους
Δημιουργός :Ρέντζελα, Θεοδώρα
Συντελεστής :Τζόβας, Χρήστος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :121σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η παράθεση, ανάλυση και αξιολόγηση των σημαντικότερων μεταβολών που επιφέρει το νέο θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με την απεικόνιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων αλλά και των κανόνων επιμέτρησης, όχι μόνο σε θεωρητικό επίπεδο αλλά και βάσει μιας εμπειρικής προσέγγισης, μέσω της χρηματοοικονομικής ανάλυσης 40 μεγάλων ελληνικών οντοτήτων για τις οποίες εξετάζονται οι ενδεχόμενες μεταβολές που επιφέρουν τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα στις οικονομικές καταστάσεις τους, σε όρους βιωσιμότητας και αποδοτικότητας.
Λέξη κλειδί :Λογιστικά πρότυπα
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Αποδοτικότητα
Βιωσιμότητα
Ημερομηνία :31-01-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: rentzela_2017.pdf

Τύπος: application/pdf