ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ανταγωνισμός και τιμολόγηση με περιορισμούς παραγωγικού δυναμικού
Δημιουργός :Κότσεβα, Ροσίτσα
Συντελεστής :Βέττας, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :201σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η διατριβή αυτή εξετάζει δυναμικά προβλήματα επενδύσεων και τιμολόγησης από επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν περιορισμούς παραγωγικού δυναμικού και αβεβαιότητα ως προς τη ζήτηση. Τα πρώτα δύο κεφάλαια αναλύουν μονοπωλιακές καταστάσεις, ενώ τα κεφάλαια 3 και 4 παρουσιάζουν υποδείγματα όπου εξετάζεται ο ανταγωνισμός δυοπολίων.
Λέξη κλειδί :Τιμολόγηση
Επιχειρήσεις
Επενδύσεις
Ημερομηνία :31-05-2006
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kotzeva_2006.pdf

Τύπος: application/pdf