ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μελέτη και σχεδίαση εφαρμογής μετρήσεων με χρήση ασυρμάτων δικτύων αισθητήρων στον αγροτικό τομέα
Δημιουργός :Καβάλλος, Χρήστος-Σωτήριος
Συντελεστής :Πολύζος, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Φωτίου, Νίκος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :73σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων (WSN) αποτελούν μία σημαντική τεχνολογική εξέλιξη όπου κατά το διάστημα των τελευταίων ετώναναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς λόγω της τεράστιας εφαρμογής που βρίσκει σε πληθώρα τομέων της καθημερινότητας. Δε θα μπορούσε να παραλειφθεί ο πρωτογενής τομέας της γεωργίας ο οποίος διαδραματίζει από τους σημαντικότερους ρόλους στις οικονομίες των χωρών.Στην παρούσα διπλωματική εργασία παραθέτονται οι ανάγκες των παραγωγών στον αγροτικό τομέα της οικονομίας. Επίσης γίνεται εκτενής αναφορά στα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, στους τύπους τους και τρόπους επικοινωνίας τους. Διερευνώνται οι εφαρμογές των ασύρματων δικτύων αισθητήρων σε αγροτικές εγκαταστάσεις. Τις τελευταίες δεκαετίες η τεχνολογία WSN έχει υιοθετηθεί από όλο και περισσότερα επιστημονικά πεδία για την ακριβή και αποτελεσματική παρακολούθηση των φαινομένων του κλίματος, όπως η θερμοκρασία αέρα και η βροχόπτωση. Έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως στη γεωργία για την επιτόπια παρακολούθηση. Τα WSN είναι μια ανερχόμενη τεχνολογία, η οποία μέσα από την έρευνα και τις πραγματικές υλοποιήσεις έχει διαπιστωθεί ότι αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο για τους επιστήμονες. Με τη χρήση τους στην σύγχρονη γεωργία, η οποία διαφέρει από την κλασική βιολογική γεωργία, μπορεί να επιτευχθεί η Γεωργία Ακριβείας. Γενικότερα η εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην παραγωγή ελαχιστοποιεί τις επιπτώσεις των περιβαλλοντικών κινδύνων και ωθεί τις καλλιέργειες σε μεγιστοποίηση παραγωγής και πρόληψης καταστροφών.Στη συνέχεια της εργασίας παρουσιάζονται υπάρχουσες γεωργικές λύσεις με χρήση αισθητήρων στην Ελλάδα και τέλος μελετάται και προτείνεται μία νέα λύση καθώς και τα πλεονεκτήματα αυτής έναντι των υπολοίπων προϊόντων.
Wireless sensor networks (WSN) are an important technological evolution that is, during the last years, growing rapidly because of the consistent application in numerous areas of daily life. The primary sector of agriculture which plays the most important roles in country economies could not be omitted.This thesis lists the needs of producers in the agricultural sector of the economy. Additionally there is extensive reference to wireless sensor networks, their types and ways of communication between them. WSN applications in rural facilities are investigated. In recent decades the WSN technology has been adopted by more and more scientific fields for accurate and effective monitoring of climatic phenomena, such as air temperature andrainfall. It has been widely used in agriculture for field monitoring. The WSN is an emerging technology, which through research and the actual implementations have been identified as an important tool for scientists. With their use in modern agriculture, which differs from classical organic farming, Precision Agriculture can be achieved. In general, the application of new technologies in crop production minimizes the impact of environmental disaster damage and pushes maximization of crop yield and disaster prevention.Continuing,existing Greek agricultural WSN solutions are presented and,finally,a new solution is being proposed having competitive advantages compared to the other products.
Λέξη κλειδί :Γεωργία ακριβείας
Ασύρματα δίκτυα αισθητήρων
Κόμβοι αισθητήρων
Λειτουργικά συστήματα
Σταθμοί βάσης
Πύλες πρόσβασης
Ασύρματες επικοινωνίες
Τοπολογίες ασυρμάτων δικτύων αισθητήρων
Precision agriculture
Wireless sensor networks (WSN)
Sensor nodes
Operating systems
Base stations
Gateways
Wireless communication
WSN topologies
Ημερομηνία :30-09-2015
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kavallos_2015.pdf

Τύπος: application/pdf