ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τιμολόγηση options σε δείκτες με διακριτή κατανομή
Δημιουργός :Καρλής, Χαράλαμπος
Συντελεστής :Τοπάλογλου, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :39σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=5645
Περίληψη :Ο κύριος στόχος είναι να τιμολογήσουμε options, όπου οι υποκείμενοι δείκτες ακολουθούν διακριτές κατανομές. Παρουσιάζουμε δύο μεθόδους για την αξιολόγηση ευρωπαϊκών options πάντα σε συμφωνία με την διακριτή κατανομή, που αντιπροσωπεύεται από scenario trees. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δώσουμε στα μεγαλύτερης τάξης moments (skewness και kurtosis), που θα εισαχθούν στη διαδικασία τιμολόγησης options, τα οποία δεν λαμβάνονται υπόψη από το μοντέλο Β-S. Θα παρουσιάσουμε μέσω των εμπειρικών αποτελεσμάτων, στα οποία καταλήγουμε χρησιμοποιώντας τιμές αγοράς του δείκτη S&P500 HOUSEHOLD PRODUCTS, ότι οι συγκεκριμένες δύο μέθοδοι καταλήγουν σε τιμές options, που έχουν διαφορές από αυτές του Β-S τόσο για deep out of the money και deep in the money όσο και για at the money options.
Λέξη κλειδί :Τιμολόγηση δικαιωμάτων
Δέντρο σεναρίων
Μοντέλο Black-Scholes
Pricing options
Scenario trees
Black-Scholes model
Ημερομηνία :2007
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Karlis_2007.pdf

Τύπος: application/pdf