ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αξιολόγηση και αποτίμηση μακροχρόνιων δημοσίων έργων: θεωρία και εμπειρική εφαρμογή: μελέτη περίπτωσης της βορειοδυτικής οδού Πελοποννήσου-(Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα)
Εναλλακτικός τίτλος :Cost-benefit analysis of long-run publicprojects: theory and empirical application(s)
Δημιουργός :Νικολακοπούλου, Θεώνη
Συντελεστής :Κουντούρη, Φοίβη (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :53σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Αντικείμενο της εργασίας είναι η αξιολόγηση και η αποτίμηση των Μακροχρόνιων Δημοσίων Έργων δηλ ουσιαστικά η ανάλυση Κόστους-Οφέλους (Cost-Benefit Analysis) αυτών. Για να προχωρήσουμε στην ανάλυση αυτή θα μελετήσουμε θεωρητικά και πρακτικά την κοινωνικοοικονομική βιωσιμότητα του προτεινόμενου συγκοινωνιακού έργου που αφορά στη κατασκευή ενός νέου αυτοκινητοδρόμου. Πιο συγκεκριμένα την κατασκευή της Νέας Βορειοδυτικής Οδού Πελοποννήσου (Ελευσίνα-Κόρινθος- Πάτρα –Πύργος -Τσακώνα). Για την οικονομική αξιολόγηση του έργου από την πρότυπη μελέτη πραγματοποιήθηκε κοινωνικοοικονομική μελέτη (Ανάλυση Κόστους-Οφέλους).
Λέξη κλειδί :Δημόσια έργα
Ανάλυση κόστους-οφέλους
Cost-Benefit Analysis
Public projects
Ημερομηνία :2010
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Nikolakopoulou_2010.pdf

Τύπος: application/pdf