ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Δημοσιονομική πολιτική στην Ευρωζώνη και πολιτικοοικονομικοί κύκλοι
Δημιουργός :Φωτειρής, Άγγελος
Συντελεστής :Κατσίμη, Μαργαρίτα (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :37σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Σε αυτή την εργασία κάνουμε μια προσπάθεια να κατανοήσουμε τις αιτίες και τις συνθήκες που οδηγούν στην εκδήλωση του φαινομένου των πολιτικοοικονομικών κύκλων. Επιπλέον, εξετάζουμε αν και κατά πόσο το πρόγραμμα σταθερότητας έχει επηρεάσει το μέγεθος των κύκλων στις χώρες της Ευρωζώνης καθώς και τις αιτίες που οδήγησαν είτε σε αποτυχία είτε σε επιτυχία του προγράμματος αυτού σε αυτό τον τομέα δημοσιονομικής προσαρμογής.
Λέξη κλειδί :Δημοσιονομική πολιτική
Ευρωζώνη
Πολιτικοοικονομικοί κύκλοι
Πρόγραμμα σταθερότητας
Ημερομηνία :30-06-2010
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Foteiris_2010.pdf

Τύπος: application/pdf