ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :International migration, income taxes, public input, remittances and the welfare state
Δημιουργός :KaravitisPanagiotis, I.
Συντελεστής :Hatzipanayotou, Panos (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of International European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :31p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :This paper investigates the effect of international migration on wages andwelfare in a source country. We construct a general equilibrium model of a labor –exporting (source) country, where we examine separately the case of a one classeconomy with identical consumers and the case of a two class economy whichcomprises of two groups of identical individuals, called capitalists and workers. It isassumed that migration is from the class of workers. Within this framework it isshown among other things, that international labour mobility has positive effect onthe source country’s provision of public input and it may have a positive effect onsource country’s welfare. The latter effect is contrary to main results of theinternational migration literature. The analysis provides the sufficient conditionsunder which these results are obtained.
Λέξη κλειδί :International migration
Taxes
Remittances
Public goods
Wages
Welfare
Ημερομηνία :2010
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Karavitis_2010.pdf

Τύπος: application/pdf