ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :O κλάδος της τσιμεντοβιομηχανίας στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον
Δημιουργός :Ποντικού, Χρυσάνθη
Συντελεστής :Κατσουλάκος, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :94σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρουσία των καρτέλς ή των συμπράξεων κατά κανόνα συνεπάγεται μεγάλες και ισχυρές εταιρίες παραγωγών και εμπόρων που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη, αν όχι και σε ένα ευρύτερο διεθνές πλαίσιο. Οι επιχειρήσεις κάνουν σημαντικές προσπάθειες για την επίτευξη στόχων, όπως καθορισμός τιμών, κατανομή της αγοράς και των ποσοτήτων παραγωγής, με σκοπό τη μεγιστοποίηση των κερδών ή τουλάχιστον τη διατήρηση των περιθωρίων κέρδους σε πτωτικές αγορές. Σύμφωνα με την θεωρία και την πολιτική ανταγωνισμού τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, η παρουσία τέτοιου είδους συμπράξεων επηρεάζουν αρνητικά τη συνολική κοινωνική ευημερία αλλά και τα συμφέροντα των καταναλωτών και έχουν καταδικαστεί κατά καιρούς από τη νομική διαδικασία της ρυθμιστικών αρχών και την Επιτροπή του Ανταγωνισμού. Η ολιγοπωλιακή και συγκεντρωμένη αγορά του τσιμέντου έχει δώσει αφορμές και έχει καταδικαστεί για συγκρότηση συμπράξεων μεταξύ των μεγάλων παιχτών της αγοράς τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο. Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι η μελέτη του κλάδου της τσιμεντοβιομηχανίας σε επίπεδο παραγωγής, κατανάλωσης, εμπορίου και ανταγωνισμού. Επίσης μελετάται η πιθανότητα συγκρότησης συμπράξεων μέσα στον κλάδο και κατά πόσο είναι δυνατόν με την επίδραση διάφορων παραγόντων, να διατηρηθούν τα κίνητρα και τα κέρδη που μπορεί να αποδώσουν τέτοιου είδους συμπράξεις που κύριος στόχος τους είναι η μονοπωλιακή λύση-τιμή και η μεγιστοποίηση των κερδών.
Ημερομηνία :30-04-2014
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Pontikou_2014.pdf

Τύπος: application/pdf