ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μετάναστευση και έγκλημα: μια ιστορική αναδρομή
Δημιουργός :Καπνιάς, Αρίστος
Συντελεστής :Μιαούλη, Αναστασία (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :72σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η διπλωματική αυτή διατριβή ασχολείται με το φαινόμενο της μετανάστευσης και το κατά πόσο αυτή συνδέεται με υψηλότερους δείκτες εγκληματικότητας.Αρχικά, ορίζεται εν συντομία η έννοια της μετανάστευσης και παρουσιάζονται τα κυριότερα μεταναστευτικά ρεύματα του παρελθόντος.Στη συνέχεια, επιχειρείται μια ιστορική αναδρομή, με βάση διενεγερθείσες μελέτες και εργασίες σε διάφορες χώρες και περιόδους, που στόχο έχει τη διατύπωση γεγονότων και την εξαγωγή συμπερασμάτων για την επίδραση των μεταναστευτικών ροών στην οικονομία και στην αγορά εργασίας των χωρών υποδοχής και κυρίως κατά πόσο σχετίζεται με την πραγματικότητα η ευρέως διαδεδομένη αντίληψη ότι οι μετανάστες έμφανίζουν έντονες τάσεις παραβατικότητας.Κλείνοντας, με σεβασμό προς τα προηγούμενα ευρήματα διατυπώνονται τρόποι με τους οποίους θα μπορούσαν να αναμορφωθούν οι μεταναστευτικές πολιτικές παγκοσμίως για την καλύτερη αξιοποίηση των μεταναστευτικών ροών προς όφελος των οικονομιών αλλά και των ίδιων των ανθρώπων.
Λέξη κλειδί :Μετανάστευση
Μεταναστευτική πολιτική
Εγκληματικότητα
Δείκτες εγκληματικότητας
Ημερομηνία :30-01-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kapnias_2016.pdf

Τύπος: application/pdf