ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Το πληροφοριακό περιεχόμενο των ζημιών
Δημιουργός :Γανώτη, Κωνσταντίνα
Συντελεστής :Χέβας, Δημοσθένης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :54σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Το θεμελιώδες λογιστικό μέγεθος για την αποτίμηση των εταιρειών από τους επενδυτές είναι τα λογιστικά κέρδη. Για αυτό το λόγο, το πληροφοριακό τους περιεχόμενο έχει απασχολήσει πολλούς ερευνητές, οι οποίοι έχουν παρατηρήσει ότι η σχέση μετοχικών αποδόσεων – κερδών είναι ασθενής, κάτι που ενδέχεται να οφείλεται στην παρουσία των ζημιών. Η παρούσα μελέτη ελέγχει αν η σχέση μετοχικών αποδόσεων – κερδών είναι χαμηλότερη στις ζημιογόνες από ότι στις κερδοφόρες εταιρείες, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι το πληροφοριακό περιεχόμενο των ζημιών είναι χαμηλότερο από αυτό των κερδών. Η μελέτη έγινε για την περίοδο 2009-2014 και έχει ως αντικείμενο τις εισηγμένες εταιρείες της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Ισπανίας στα αντίστοιχα χρηματιστήρια των χωρών αυτών. Μέσα από την ανάλυση παλινδρομήσεων, η οποία πραγματοποιήθηκε για την κάθε χώρα, στο κάθε έτος ξεχωριστά, αλλά και στο σύνολο των ετών, διαπιστώθηκε πως η χρησιμότητα των ζημιών είναι χαμηλότερη από αυτή των κερδών για το συνολικό δείγμα - έτη 2009-2014 - για την Ελλάδα, για το δείγμα από το έτος 2014 για την Ιταλία και για το δείγμα από το έτος 2010 για την Ισπανία. Επιπλέον, διαπιστώθηκε πως, ενώ για την πλειοψηφία των ετών και για τις τρεις υπό εξέταση χώρες το πληροφοριακό περιεχόμενο των ζημιών είναι χαμηλότερο από αυτό των κερδών, οι ζημίες εμφανίζονται να μην είναι καθόλου χρήσιμες για τους επενδυτές, καθώς οι συντελεστές των ζημιών είναι μη στατιστικά σημαντικοί. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενες μελέτες στις οποίες παρατηρείται ο συντελεστής των ζημιών να είναι χαμηλός αλλά στατιστικά σημαντικός.
Λέξη κλειδί :Ζημία
Πληροφοριακό περιεχόμενο
Κέρδος
Ημερομηνία :31-08-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Ganoti_2017.pdf

Τύπος: application/pdf