ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Συνέργειες από στρατηγικές συμμαχίες και συγχωνεύσεις στην τουριστική βιομηχανία: το παράδειγμα των ξενοδοχείων
Δημιουργός :Χρονάκη, Δέσποινα
Συντελεστής :Λουρή-Δενδρινού, Ελένη (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :100σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα διατριβή προσεγγίζει το ζήτημα των στρατηγικών συμμαχιών και συγχωνεύσεων και ειδικεύεται στον κλάδο της ξενοδοχειακής βιομηχανίας. Οι επιχειρήσεις αποφασίζουν να προσφύγουν σε αυτές τις στρατηγικές προκειμένου να αυξήσουν την κερδοφορία τους, να μειώσουν τα κόστη τους, να εκμεταλλευτούν οικονομίες κλίμακας και φάσματος, και να αποκομίσουν όσο το δυνατόν περισσότερα οφέλη από τις συνεργασίες. Όταν οι επιχειρήσεις αποφασίσουν να συμμετάσχουν σε μια στρατηγική συμμαχία ή πιο συγκεκριμένα σε μια συγχώνευση, οφείλουν να συνεργάζονται, να μοιράζουν τις γνώσεις τους και τις εμπειρίες τους με τους συμμάχους και να προσπαθούν από κοινού για ένα επιτυχές αποτέλεσμα. Πολλοί μελετητές έχουν αποφασίσει να εξετάσουν το θέμα των στρατηγικών συμμαχιών όσον αφορά τις επιχειρήσεις γενικότερα και πιο ειδικευμένα τις ξενοδοχειακές μονάδες. Καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η επιτυχής έκβαση μιας συνεργασίας εξαρτάται από όλους τους συμβαλλόμενους στην συνεργασία. Οι συνεργάτες οφείλουν να έχουν κοινούς στόχους και επιδιώξεις, να μην υπονομεύουν τους συμμάχους τους και να προσπαθούν για το συμφέρον των ίδιων αλλά και των συνεργατών τους. Όταν τα εμπλεκόμενα μέλη εστιάζουν μόνο στους δικούς τους στόχους και συμφέροντα, χωρίς να ενδιαφέρονται για τους στόχους των συνεργατών τους, μια στρατηγική συμμαχία θα είναι αποτυχημένη. Για το λόγο αυτό, η επιλογή του κατάλληλου συμμάχου αποτελεί το κλειδί μεταξύ των παραγόντων επιτυχίας μιας στρατηγικής συμμαχίας. Μέσω εμπεριστατωμένων εμπειρικών μελετών, όλα τα παραπάνω εξετάζονται και αποδεικνύονται υπό το πρίσμα παλινδρομήσεων και υποδειγμάτων. Για τις ξενοδοχειακές μονάδες είναι σημαντική η διατήρηση μιας ταυτότητας και εμπορικής επωνυμίας προκειμένου να διατηρούν τις τιμές τους υψηλές και το κατάλυμά τους πλήρες. Οι πελάτες προτιμούν τις υπηρεσίες και την κατανάλωση προϊόντων με εμπορική επωνυμία ώστε να νιώθουν την ασφάλεια μιας καλής ποιότητας. Ενδεχομένως πολλοί καταναλωτές να είναι διατεθειμένοι να αυξήσουν την τιμή επιφύλαξής τους προκειμένου να εξασφαλίσουν καλύτερη ποιότητα προϊόντος. Για τους λόγους αυτούς, η επιλογή των συγχωνεύσεων και γενικότερα των στρατηγικών συμμαχιών αποτελεί μια από τις κύριες στρατηγικές επιλογές για τις διοικήσεις των ξενοδοχειακών μονάδων, εφόσον καταφέρνουν να τους εξασφαλίσουν όλα τα παραπάνω και εφόσον έχουν ως πρωτεύον κριτήριο την αύξηση της κερδοφορίας και της αξίας των επιχειρήσεων.
Λέξη κλειδί :Στρατηγικές συμμαχίες
Συγχωνεύσεις
Ξενοδοχειακός κλάδος
Brand Name
Ημερομηνία :29-02-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Chronaki_2016.pdf

Τύπος: application/pdf