ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η αντίδραση των τιμών στις εταιρικές ανακοινώσεις κερδών των ναυτιλιακών επιχειρήσεων για την περίοδο 2006-2017
Δημιουργός :Καράλη, Ελισσάβετ-Μαρία
Συντελεστής :Τσεκρέκος, Ανδριανός (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :69σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα εργασία ασχολείται με την επίδραση της ανακοίνωσης των κερδών στις αποδόσεις των μετοχών με έμφαση στις μετοχές ναυτιλιακών εταιρειών. Σε μια αγορά που λειτουργεί αποτελεσματικά θα έπρεπε να μην υπάρχουν μη κανονικές αποδόσεις ακόμα και από την ανακοίνωση κάποιων καλών ή κακών νέων, όπως είναι, για παράδειγμα, η ανακοίνωση των κερδών. Εντούτοις, διάφορες έρευνες στο παρελθόν έχουν δείξει ότι ακόμα και σε προηγμένες χρηματιστηριακές αγορές η ανακοίνωση κερδών συνοδεύεται με μη κανονικές αποδόσεις για κάποιες ημέρες πριν και μετά την ανακοίνωση. Η ναυτιλία είναι ένας κλάδος που έχει αρκετές ιδιαιτερότητες οι οποίες και παρουσιάζονται και για αυτό κρίθηκε ενδιαφέρον να εξεταστεί εάν για τις εταιρίες του κλάδου η ανακοίνωση κερδών συνοδεύεται με μη κανονικές αποδόσεις. Στο πλαίσιο αυτό διεξήχθη η μεθοδολογία της μελέτης γεγονός (event study). Με δείγμα101 ναυτιλιακών εταιρειών για την περίοδο 2006-2007 και 1498 ανακοινώσεων κερδών βρέθηκε ότι για τις ναυτιλιακές εταιρείες δεν προκύπτουν γενικά υψηλές μη κανονικές αποδόσεις, υπονοώντας ότι για τις εταιρείες αυτές η αγορά λειτουργεί αρκετά αποτελεσματικά, γεγονός που ενισχύεται από το ότι υψηλότερες μη κανονικές αποδόσεις προέκυπταν κυρίως για πριν την ανακοίνωση των κερδών. Η εξέταση ως προς την κρίση έδειξε ότι την περίοδο της κρίσης οι αρνητικές μη κανονικές αποδόσεις ήταν και πάλι χαμηλές, αλλά λίγο πιο έντονες, ενώ η εξέταση ως προς την εποχικότητα, έδειξε ότι ενώ σε κάθε πρώτο εξάμηνο οι ανακοινώσεις των κερδών δεν συνοδεύονται με μη κανονικές αποδόσεις, σε κάθε δεύτερο εξάμηνο προκύπτουν κάποιες αρνητικές μη κανονικές αποδόσεις πριν την ανακοίνωση των κερδών. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι η χρηματιστηριακή αγορά για τις ναυτιλιακές εταιρείες λειτουργεί με υψηλό επίπεδο αποτελεσματικότητας και ότι οι επενδυτές τους γνωρίζουν αρκετά καλά τις εταιρίες του κλάδου και διαθέτουν την απαιτούμενη πληροφόρηση για να προβαίνουν σε αξιόπιστες αποτιμήσεις.
Λέξη κλειδί :Ναυτιλιακές επιχειρήσεις
Ανακοινώσεις κερδών
Αποτελεσματικότητα αγοράς
Τιμές μετοχών
Ημερομηνία :31-08-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Karali_2017.pdf

Τύπος: application/pdf