ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου και οι προοπτικές του στις ελληνικές επιχειρήσεις
Δημιουργός :Γιαλέρη, Άρτεμις
Συντελεστής :Μπάλλας, Απόστολος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :112σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Ο εσωτερικός έλεγχος όπως ορίζεται από το COSO είναι μια διαδικασία που προσφέρει θεμελιώδη ασφάλεια στην επιχείρηση όσον αφορά την αξιοπιστία των οικονομικών υποθέσεων. Είναι μια ανεξάρτητη, αντικειμενική, διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα, οργανωμένη και σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες του οργανισμού. Βοηθάει τον οργανισμό να επιτύχει τους αντικειμενικούς σκοπούς του, υιοθετώντας μία συστηματική, επαγγελματική προσέγγιση στην αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης. Ο ρόλος του ελέγχου στην κοινωνία σήμερα θεωρείται πλέον κρίσιμος. Η συνεχώς εξελισσόμενη οικονομία έχει συμβάλει σημαντικά στη διάδοση και την εδραίωση αυτού του κλάδου. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών, η αυξανόμενη ταχύτητα των επιχειρήσεων, οι συγχωνεύσεις και οι εξαγωγές καθώς και ο ανταγωνισμός, είναι κομμάτια για να ολοκληρωθεί το πάζλ και να συμβάλλουν στην εδραίωση του θεσμού. Τόσο η διεθνή όσο και η εγχώρια κρίση αποτελεί μια άνευ προηγουμένου κατάσταση για τις επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς, ιδιαίτερα στον ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο που αρέσκεται και επιδιώκει να νιώθει ότι έχει τον έλεγχο όλων. Η παροχή των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου από πιστοποιημένους εσωτερικούς ελεγκτές μπορεί να λειτουργήσει σε σημαντικό βαθμό, ως προστατευτική ασπίδα για τις διοικήσεις των επιχειρήσεων σε όλους τους τομείς, συμβάλλοντας στη βελτίωση της επιχειρηματικής απόδοσης, αξιολογώντας και καταγράφοντας τις εσωτερικές διαδικασίες στην πράξη, επισημαίνοντας αδυναμίες και αποκλίσεις του συστήματος και παρέχοντας συμβουλές. Στην εργασία αυτή αρχικά θα γίνει μια προσπάθεια για κατανόηση της επιστήμης του ελέγχου καθώς και μια αναφορά στην ιστορία του. Στη συνέχεια, ο εσωτερικός έλεγχος θα αναλυθεί στο πόσο διαφορετικά επηρεάζει τη λειτουργία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, επιχειρήσεις δηλαδή που δεν έχουν την πολυτέλεια του διαχωρισμού των καθηκόντων και η κακοδιαχείριση παρατηρείται συχνά σε αυτές. Ο εσωτερικός έλεγχος εμφανίζεται ως το πολύτιμο εργαλείο πρόληψης για να μην παρουσιάζονται σφάλματα, που πιθανόν κάποια από αυτά να έχουν σοβαρές συνέπειες για τη βιωσιμότητα και τη φήμη της επιχείρησης. Συγχρόνως, βοηθά και το προσωπικό της στην αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων του, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Δε θα πρέπει να συγχέουμε τον έλεγχο που πραγματοποιεί ο εσωτερικός έλεγχος, με τον επαναλαμβανόμενο έλεγχο, όπως είναι π.χ. η συμφωνία ταμείου σε καθημερινή βάση, που διενεργείται από τον αρμόδιο υπάλληλο και όχι από τον εσωτερικό ελεγκτή. Επιπρόσθετα, θα τονιστεί ότι ο εσωτερικός έλεγχος δεν είναι απλώς ένας τρόπος για τον έλεγχο της τάξης και την ορθότητα ορισμένων καταστάσεων, αλλά είναι μια μέθοδος για την επίτευξη του δείκτη της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της επιχείρησης. Η μελέτη επικεντρώνεται στην Ελλάδα, καθώς ο εσωτερικός έλεγχος στη χώρα μας θα πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα τόσο για τις επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα, όσο και για τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα στις οποίες έχει σημειωθεί σημαντική βελτίωση τα τελευταία χρόνια. Αρχικά, θα προσεγγίζεται θεωρητικά ο εσωτερικός έλεγχος, θα αναλυθούν τα χαρακτηριστικά του εσωτερικού ελέγχου και ο ρόλος των εσωτερικών ελεγκτών. Θα παρουσιαστεί ο βαθμός που καθιστά αναγκαίο το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, δείχνοντας τον τρόπο λειτουργίας του εργαλείου αυτού. Σε δεύτερο επίπεδο, θα διερευνηθεί με χρήση ερωτηματολογίων, αφενός η αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου από τις επιχειρήσεις που έχουν, διαθέτουν, σχετικό τμήμα, αφετέρου η πρόθεση δημιουργίας τμήματος εσωτερικού ελέγχου από επιχειρήσεις που δεν έχουν οργανωμένο τμήμα εσωτερικού ελέγχου. Θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της εμπειρική μελέτης, τα συμπεράσματα για τον εσωτερικό έλεγχο στις επιχειρήσεις και κατά πόσο αυτός βοηθά πραγματικά στην εύρυθμη λειτουργία τους και εξέλιξή τους.
Λέξη κλειδί :Εσωτερικός έλεγχος
Μικρομεσαίες επχειρήσεις
Ελεγκτική
Ελεγκτές
Απάτη
Κίνδυνος
Ημερομηνία :30-09-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Gialeri_2017.pdf

Τύπος: application/pdf