ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα: ανακεφαλαιοποιήσεις συστημικών τραπεζών κατά τη διάρκεια της κρίσης
Δημιουργός :Γρηγοράκου, Κανέλα
Συντελεστής :Τσιώνας, Ευθύμιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :88σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η χρηματοοικονομική κρίση που ταλανίζει την παγκόσμια οικονομία την τελευταία δεκαετία έχει επιφέρει ραγδαίες εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα ήρθε αντιμέτωπο με πολύ σημαντικές προκλήσεις κατά τη χρονική περίοδο της κρίσης. Στα πλαίσια των προσπαθειών για τη διασφάλιση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος κρίθηκε αναγκαία η πραγματοποίηση αλλεπάλληλων ανακεφαλαιοποιήσεων αλλά και πολλών ενεργειών αναδιάρθρωσης.Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό την παρουσίαση των τρόπων και των συνθηκών κάτω από τις οποίες ανακεφαλαιοποιήθηκαν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες τα τελευταία χρόνια (2013-2015). Αρχικά, αναλύει τις έννοιες που σχετίζονται με τη διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης και κάνει αναφορά στις επιπτώσεις που συνδέονται με αυτή. Έπειτα, γίνεται αναφορά του εποπτικού πλαισίου των τραπεζών και παρέχεται αναλυτική πληροφορία σχετικά με τις τρεις τελευταίες ανακεφαλαιοποιήσεις που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα. Τέλος, γίνεται μια ανάλυση αριθμοδεικτών σε ένα εύρος ετών που επιτρέπει τη σύγκριση των αποτελεσμάτων προ και μετά κρίσης, καθώς και μια οικονομετρική ανάλυση με τη χρήση του προγράμματος STATA για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την επίδραση της κρίσης και των συγχωνεύσεων σε κάποια βασικά μεγέθη των τραπεζών.Τα σημαντικότερα συμπεράσματα που προέκυψαν από την ανάλυση σχετίζονται με τη θετική επίδραση των ανακεφαλαιοποιήσεων αλλά και των συγχωνεύσεων και εξαγορών των τεσσάρων συστημικών τραπεζών στα βασικά μεγέθη τους αλλά και στους αριθμοδείκτες τους, που σχετίζονται με την κερδοφορία και τη ρευστότητα. Επίσης, από την ανάλυση προέκυψε πως οι ανακεφαλαιοποιήσεις και οι ενέργειες αναδιάρθρωσης ήταν αναγκαίες την περίοδο που πραγματοποιήθηκαν καθώς περιόρισαν ως ένα βαθμό τις αρνητικές επιδράσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, συνέβαλαν στη διαμόρφωση ενός πιο ισχυρού τραπεζικού συστήματος όπου μακροπρόθεσμα μπορεί να ενισχύσει και να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία τόσο των αγορών όσο και ευρύτερα της παγκόσμιας οικονομίας.
Λέξη κλειδί :Ανακεφαλαιοποίηση Συστημικών Τραπεζών
Χρηματοπιστωτικό σύστημα
Κεφαλαιακή επάρκεια
Εποπτικό Πλαίσιο
Συγχωνεύσεις τραπεζών
Ανάλυση αριθμοδεικτών
Ημερομηνία :30-04-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Grigorakou_2017.pdf

Τύπος: application/pdf