ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Προβλήματα υπερχρέωσης και αναδιάρθρωσης του κλάδου αναψυχής στην Ελλάδα
Εναλλακτικός τίτλος :Debt overhang and restructuring in the Greek leisure industry
Δημιουργός :Λουμιώτης, Αντώνιος-Αθανάσιος
Συντελεστής :Παγκράτης, Σπυρίδων (Επιβλέπων καθηγητής)
Λουρή, Ελένη (Εξεταστής)
Αρβανίτης, Στυλιανός (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :67 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=5850
Περίληψη :Στην διπλωματική αυτή εξετάζουμε πώς θα μπορούσαν να αναδιαρθρωθούν τα ληξιπρόθεσμα επιχειρηματικά δάνεια μιας επιχείρησης του ξενοδοχειακού κλάδου της Ελλάδας.
This dissertation examines how a corporation of Greek Industry Leisure which is in financial distress can restructure its οverdue loans.
Λέξη κλειδί :Αναδιάρθρωση επιχειρηματικών δανείων
Ξενοδοχειακός κλάδος
Πρακτική εφαρμογή
Corporate debt restructuting
Greek industry leisure
Overdue loans
Διαθέσιμο από :2018-02-27 17:57:55
Ημερομηνία έκδοσης :02/27/2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-02-27 17:57:55
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Loumiotis_2018.pdf

Τύπος: application/pdf