ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αποτελεσματικότητα της αγοράς στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Αξιών: έρευνα για ύπαρξη: January effect, Weekend effect & Size effect
Δημιουργός :Κανάρης, Φρέσκος
Συντελεστής :Καβουσανός, Εμμανουήλ (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :68σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Το ζήτημα του αν οι χρηματιστηριακές αγορές είναι αποτελεσματικές ή αν οι επενδυτές μπορούν να πετύχουν υπερβάλλουσες αποδόσεις απασχολεί τη σχετική διεθνή βιβλιογραφία εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Η κάθε άποψη έχει ισχυρούς υποστηρικτές και επιχειρήματα ενώ εμπειρικές έρευνες δεν έχουν καταλήξει στο τι πραγματικά ισχύει.Στην παρούσα εργασία διενεργείται μια ενδελεχής εμπειρική έρευνα στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, με σκοπό να εξεταστεί αν ισχύει το φαινόμενο του Ιανουαρίου, το φαινόμενο του Σαββατοκύριακου και το φαινόμενο του μεγέθους. Τα φαινόμενα αυτά συνίστανται στη συστηματική επίτευξη υπερβαλλουσών αποδόσεων τον Ιανουάριο, τη Δευτέρα και από τις πιο μικρές εταιρείες, αντίστοιχα, και αποτελούν τρεις από τις πιο δημοφιλείς ημερολογιακές ανωμαλίες.Παρακάτω, κατόπιν εκτενούς στατιστικής ανάλυσης εκτιμώνται τα κατάλληλα υποδείγματα και δείχνουν ότι για την εξεταζόμενη περίοδο (2002 – 2017) το φαινόμενο του Ιανουαρίου και το φαινόμενο του μεγέθους δεν φαίνεται να ισχύουν, σε αντίθεση με το φαινόμενο του Σαββατοκύριακου που έχει ισχυρές ενδείξεις ισχύος.
Λέξη κλειδί :Αποτελεσματικότητα αγοράς
Χρηματιστήριο αξιών Αθηνών
Χρηματιστηριακή αγορά
Φαινόμενο του Ιανουαρίου
Φαινόμενο του Σαββατοκύριακου
Φαινόμενο του μεγέθους
January effect
Weekend effect
Size effect
Ημερομηνία :31-10-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kanaris_2017.pdf

Τύπος: application/pdf