ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αντιδράσεις επενδυτών σε ακραία γεγονότα της αγοράς: η περίπτωση χρηματιστηριακών και ενεργειακών χαρτοφυλακίων στις Η.Π.Α.
Δημιουργός :Μπαλαγούρας, Σπυρίδων
Συντελεστής :Σπύρου, Σπύρος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :86σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Σκοπός της εργασίας ήταν η εξέταση της ισχύς της θεωρίας των αποτελεσματικών αγορών για διάφορους δείκτες της Αμερικανικής Χρηματαγοράς, μετά από παρατηρούμενα σοκ. Πιο συγκεκριμένα μελετήθηκε αν οι επενδυτές αυτών των αγορών υπέρ(υπό)-αντιδρούν με την συμπεριφορά τους ή όχι σε στιγμές ακραίων γεγονότων της αγοράς.Η επιλογή του θέματος έγινε ύστερα από την επιθυμία μου για ενασχόληση και εμβάθυνση σε θέματα συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής, αλλά και τη προσπάθεια κατανόησης της λειτουργίας των χρηματαγορών. Εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι το συγκεκριμένο θέμα απασχόλησε και απασχολεί ένα μεγάλο αριθμό ερευνητών και σπουδαίων οικονομολόγων οι οποίοι έχουν δημοσιεύσει πλήθος εργασιών με διφορούμενες απόψεις επί του θέματος, πράγμα που δείχνει την πολυπλοκότητα αλλά και την σημαντικότητα του.Στο πρώτο κομμάτι της εργασίας γίνεται μια αναφορά στα χαρακτηριστικά, τις υποθέσεις και τις μορφές της αποτελεσματικής αγοράς, αλλά και στα παράδοξα και στις κριτικές που έγιναν πάνω σε αυτή τη θεωρία. Στη συνέχεια παρατίθεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση που αποτελεί το θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας και περιλαμβάνει την πιο σημαντική διεθνή βιβλιογραφία πάνω σε φαινόμενα της αγορά αλλά και σε σχετικές μελέτες υπέρ(υπό)-αντίδρασης των αγορών.Στο 4ο κεφάλαιο αρχικά παρουσιάζονται τα δεδομένα της εργασίας. Πρόκειται για τους έξι δείκτες που μελετήθηκαν και είναι οι : NASDAQ, S&P 500, Dow Jones, Energy Select Sector Index, S&P 500 Energy Sector Index και Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Στην συνέχεια του κεφαλαίου γίνεται μια λεπτομερή παρουσίαση στην μεθοδολογία που ακολουθήθηκε από την παρούσα εργασία η οποια βασιζετε στην μεθοδολογία των Schnusenberg και Madura (2001). Στο 5ο κεφάλαιο παρατίθενται τα αποτελέσματα της έρευνας μέσα από την μορφή πινάκων και γίνετε ο σχολιασμός τους, ενώ στο 6ο και τελευταίο κεφάλαιο, που αποτελεί και τον επίλογο, συνοψίζονται τα σημαντικότερα κομμάτια και συμπεράσματα της εργασίας.
Λέξη κλειδί :Αποτελεσματική αγορά
Συμπεριφορική χρηματοοικονομική
Χαρτοφυλάκιο
Χρηματιστηριακές συναλλαγές
ΗΠΑ
Ημερομηνία :31-10-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Balagouras_2017.pdf

Τύπος: application/pdf