ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ της χειραγώγησης κερδών και του κινδύνου πτώχευσης των εταιριών
Δημιουργός :Κοζίας, Βασίλειος
Συντελεστής :Σιουγλέ, Γεωργία (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :58σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Στην ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία αναφέρονται καταστάσεις οι οποίες προκαλούν συνθήκες αυξημένης πίεσης στις εταιρίες (IPO, παραβιάσεις δανειακών συμβάσεων κλπ.) οι οποίες επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο χειραγωγούνται τα κέρδη. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι πρώτον, να ερευνηθεί εάν ο κίνδυνος πτώχευσης των εταιριών επηρεάζει την χειραγώγηση των κερδών (earnings management) και δεύτερον εάν ωθεί τα στελέχη των εταιριών στην επιλογή συγκεκριμένου εργαλείου χειραγώγησης. Λαμβάνοντας δεδομένα από χώρες οι οποίες αντιμετώπισαν οικονομική κρίση κατά την περίοδο από την οποία ελήφθη το δείγμα (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία) κατέληξα στο συμπέρασμα πως ο κίνδυνος πτώχευσης συσχετίζεται με την χειραγώγηση των κερδών. Επιπλέον, συμπεραίνεται πως εάν το επίπεδο του κινδύνου πτώχευσης είναι υψηλό τότε τα στελέχη καταλήγουν στην επιλογή της χειραγώγησης των κερδών μέσω των πραγματικών δραστηριοτήτων (χειραγώγηση πωλήσεων ή παραγωγής) αδιαφορώντας για την μελλοντική μείωση της αξίας της εταιρίας η οποία προκαλείται από την επιλογή του συγκεκριμένου εργαλείου
Λέξη κλειδί :Χειραγώγηση κερδών
Earnings management
Κίνδυνος πτώχευσης
Ημερομηνία :6-11-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kozias_2017.pdf

Τύπος: application/pdf