ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αμυντική ολοκλήρωση στην ΕΕ
Δημιουργός :Ναούμης, Χρήστος
Συντελεστής :Μπλαβούκος, Σπυρίδων (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών , Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :63 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η ευρωπαϊκή ήπειρος υπήρξε για πολλά χρόνια χώρος μεγάλωνεντάσεων και πολέμων. Ο Γαλλοπρωσικός πόλεμος περί τα τέλη του 18ουαιώνα, στη συνέχεια οι δύο Παγκόσμιοι Πόλεμοι, αλλά και η γεωγραφική θέσητης Ευρώπης ανάμεσα στις ΗΠΑ και την ΕΣΣΔ, μεταξύ των οποίωνεξελίχθηκε ο Ψυχρός Πόλεμος, ανέδειξαν τη σημασία της αμυντικήςικανότητας, την οποία προσπαθεί να αναπτύξει η κάθε χώρα της Ευρώπης.Η σύναψη διμερών σχέσεων μεταξύ των κρατών δεν εξασφάλιζε τηντήρηση των υποχρεώσεων από τα συμβαλλόμενα μέρη. Διαπιστώθηκελοιπόν από τη διεθνή κοινότητα μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου,πως ο μόνος τρόπος για τη διατήρηση της σταθερότητας ήταν η ανάπτυξηπολυμερών σχέσεων μεταξύ των κρατών τόσο σε πολιτικό όσο και σεοικονομικό επίπεδο. Ως εκ τούτου, δημιουργήθηκαν αρκετοί διεθνείςοργανισμοί, όπως η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ), ηοποία ήταν μία οικονομική συμφωνία που δημιούργησε κοινά οικονομικάσυμφέροντα στο εμπόριο άνθρακα και χάλυβα για τα ιδρυτικά κράτη της, μεαπώτερο στόχο την εξασφάλιση της σταθερότητας στην Ευρώπη και τηναποφυγή νέου πολέμου. Ακολούθησε η δημιουργία και άλλων οργανισμώνόπως η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (ΕΚΑΕ ή Ευρατόμ) με τουςίδιους στόχους. Οι εξελίξεις και οι επιτυχίες στον οικονομικό και εμπορικότομέα οδήγησαν στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας(ΕΟΚ), εν συνεχεία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΚ) και εν τέλει στοσημερινό πολιτικό μόρφωμα, την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).
Λέξη κλειδί :Διεθνείς οργανισμοί
Σύμφωνο Βρυξελλών
Ευρωπαϊκής πολιτικής συνεργασίας
Δημιουργήθηκε :22-05-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Naoumis_2017.pdf

Τύπος: application/pdf