ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εξαγωγές, ανταγωνιστικότητα & παραγωγικό μοντέλο της ελληνικής οικονομίας
Δημιουργός :Τσολάκος-Πιφέας, Διονύσιος
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών , Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :54 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διεθνείς οργανισμοί, οικονομολόγοι και αναλυτές των αγορών συμφωνούν ότι η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας έχει υποχωρήσει σημαντικά μετά την ένταξη της χώρας στη ζώνη του ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2001. Το έλλειμμαανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας αποτελεί ίσως την κυριότερη και βαθύτερη αιτία της ελληνικής κρίσης. Υπήρξε η κύρια αιτία της αποτυχίας ενός μοντέλου οικονομικής μεγέθυνσης, που βασίστηκε στην διόγκωση της εσωτερικήςζήτησης, τόσο του δημοσίου, όσο και του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, οι οποίοι χρηματοδοτούνταν με εξωτερικό δανεισμό. Με τον τρόπο αυτό η υπερβάλλουσα ζήτηση οδήγησε στις συνεχείς αυξήσεις των μισθών και των τιμών. Το έλλειμμαανταγωνιστικότητας αντικατοπτριζόταν σε πολλές οικονομικές μεταβλητές, μία από τις οποίες ήταν τα τεράστια εξωτερικά ελλείμματα, που οδήγησαν στο μεγάλο εξωτερικό χρέος. Η κατάληξη αυτής της διαδικασίας, που στηρίχθηκε στον εξωτερικό δανεισμό, ήταν η απώλεια πρόσβασης της χώρας στις διεθνείς αγορές για την χρηματοδότηση του δημοσίου και των ιδιωτών στις αρχές του 2010 και η προσφυγή στην χρηματοδοτική στήριξη των ΕΕ, ΕΚΤ και ΔΝΤ.
Λέξη κλειδί :Εξαγωγές
Παραγωγικό μοντέλο ελληνικής κοινωνίας
Ανταγωνιστικότητα
Ελληνική οικονομία
Ημερομηνία έκδοσης :2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tsolakos_2016.pdf

Τύπος: application/pdf