ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Διαχείριση απορριμμάτων: η περίπτωση της Ψυττάλειας. Η μονάδα ξήρανσης Ιλύος
Δημιουργός :Παγίδας, Αλέξανδρος
Συντελεστής :Κουντούρη, Φοίβη (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :47σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Το κέντρο επεξεργασίας λυμάτων Ψυττάλειας αποτελείται από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, οι οποίες βρίσκονται στην θέση Ακροκέραμος του Δήμου Κερατσινίου, και επί της νήσου Ψυτάλλεια. Το Κέντρο επεξεργασίας λυμάτων Ψυττάλειας και Ακροκεράμου: Λειτουργία Α’φάσης–Λειτουργία Β’ φάσης βιολογικού καθαρισμού Ψυτάλλειας. Το Κ.Ε.Λ.Ψυττάλειας και Ακροκέραμου επεξεργάζεται το μεγαλύτερο μέρος των απορροών της πρωτεύουσας. Το έργο προβλέπεται να εξυπηρετήσει το 2020 περίπου 4.500.000 κατοίκους. Η Μονάδα Ξήρανσης Ιλύος της Ψυττάλειας που αποτελεί και το αντικείμενο της παρούσας μελέτης, αποτελεί το 3ο στάδιο των έργων επεξεργασίας λυμάτων της Ψυττάλειας. Το έργο της μονάδας Ξήρανσης Ιλύος του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας δημοπρατήθηκε από την ειδική υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ την ΕΥΔΕ/ΑΕΛΜΠ και ανατέθηκε στις 10-3-06 στην κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ –ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ. Σύμφωνα με τη σύμβαση ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης ήταν 14 μήνες. Η λειτουργία του εργοστάσιου ξεκίνησε τον Μάιο του 2007. Η δυναμικότητα της Μονάδας Ξήρανσης της Ψυττάλειας καλύπτει τις ανάγκες όλης της Αττικής δηλαδή θα μπορεί να παραλαμβάνει την παραγόμενη ιλύ και άλλων Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων όπως της Μεταμόρφωσης, του Θριασίου κλπ.
Λέξη κλειδί :Διαχείριση απορριμμάτων
Επεξεργασία λυμάτων
Θερμική ξήρανση
Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας (ΚΕΛΨ)
Μονάδα Ξήρανσης Ιλύος
Ημερομηνία :31-01-2010
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Pagidas_2010.pdf

Τύπος: application/pdf