ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Risk and return of firms under distress
Δημιουργός :Παλαιολόγου, Αικατερίνη
Συντελεστής :Ρομπόλης, Λεωνίδας (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :51 σ.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Large and small corporations exist worldwide and there is a number of characteristics that distinguish one from another. The one goal that connects them all, by being of significant importance during the firm’s operational years, is pursuing maximization of shareholder’s wealth. Financial managers have the obligation to lead the corporation to greater days through their work that should focus on achieving this goal. Their decisions can affect tremendously the financial policies that determine the company’s possible route to success. In order for these decisions to have a desirable impact, financial managers should continuously inform themselves about the news in the economic science and avoid tactics that could put the company’s smooth operations in danger. The identification of the risk which could influence the firm’s future negatively and possibly drive the organization to unfriendly paths, as far as it concerns profitability, is a useful and essential part of the knowledge that a financial manager should obtain.
Λέξη κλειδί :Three factor model
Firms
Corporations
Ημερομηνία έκδοσης :23-11-2015
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Palaiologou_2015.pdf

Τύπος: application/pdf