ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Βέλτιστη κατανομή πόρων και σύγκριση χαρτοφυλακίων στα πλαίσια διαχείρησης περιουσίας - υποχρεώσεων: εμπειρική ανάλυση με παραδοσιακά και εναλλακτικά περιουσιακά στοιχεία
Δημιουργός :Τσάμης, Γεώργιος
Συντελεστής :Γιαμουρίδης, Δανιήλ (Επιβλέπων καθηγητής)
Μπεκίρος, Στέλιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :121 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η εργασία αυτή πραγματεύεται τη διαχείριση περιουσίας ιδιώτη επενδυτή και την δημιουργία βέλτιστων χαρτοφυλακίων, λαμβάνοντας υπόψιν τις υποχρεώσεις που επιθυμεί να καλύψει στο μέλλον, μέσα από την επενδυτική διαδικασία.
Λέξη κλειδί :Διαχείριση περιουσίας
Δημιουργία χαρτοφυλακίου
Επενδυτική διαδικασία
Κατανομή πόρων
Ημερομηνία έκδοσης :22-07-2015
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tsamis_2015.pdf

Τύπος: application/pdf