ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η κεφαλαιακή επάρκεια ως μέθοδος πρόβλεψης και αντιμετώπισης του πιστωτικού κινδύνου: μια έρευνα για τις τράπεζες των Η.Π.Α.
Δημιουργός :Κατσουλάκης, Μενέλαος
Συντελεστής :Επίσκοπος, Αθανάσιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :84σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :H παρούσα εργασία εξετάζει τη δυνατότητα της χρήσης της κεφαλαιακής επάρκειας ως μέθοδο πρόβλεψης και αντιμετώπισης του πιστωτικού κινδύνου των τραπεζών. Χρησιμοποιώντας μορφές των μοντέλων CAMELS και Distance to Default, ερευνάται η σημαντικότητα και η μορφή της σχέσης μεταξύ του κεφαλαίου και του πιστωτικού κινδύνου των τραπεζικών ιδρυμάτων μέσα στον χρόνο. Στην συνέχεια ελέγχεται η αποτελεσματικότητα μιας σειράς αριθμοδεικτών κεφαλαιακής επάρκειας που προτείνουν οι ρυθμιστικές αρχές, μέσω της σύγκρισης τους με εναλλακτικά προτεινόμενα εργαλεία με όμοιο στόχο. Παράλληλα με τους ελέγχους αυτούς εξετάζεται και η ύπαρξη ή μη, σχέσης μεταξύ κερδοφορίας και κεφαλαίου.
Λέξη κλειδί :Κεφαλαιακή επάρκεια
Πιστωτικός κίνδυνος τραπεζών
KMV- Merton Model
CAMELS rating system
Ημερομηνία έκδοσης :2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Katsoulakis_2016.pdf

Τύπος: application/pdf