ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ποιότητα ελέγχου
Εναλλακτικός τίτλος :Audit quality
Δημιουργός :Μαραζώτης, Παναγιώτης
Συντελεστής :Γκίκας, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :71 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονείται στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική του τμήματος Λογιστικής &Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η συγκεκριμένη εργασία ασχολείται με την επίδραση που είχε η οικονομική κρίση στην ποιότητα του εξωτερικού λογιστικού ελέγχου. Σαν ερευνητικό ζήτημα η ποιότητα του ελέγχου αποτελεί ένα από τα πιο ευρέως διαδεδομένα, με πλούσια σχετική βιβλιογραφία να συνοδεύει τις εκάστοτε εργασίες που πραγματεύονται το εν λόγω ζήτημα. Εν τούτοις, αποτελεί και ένα από τα πιο σύνθετα δεδομένης της δυσκολίας ποσοτικοποίησής του, κάτι το οποίο αποδεικνύεται και από την πληθώρα μεταβλητών και μετρήσεων που χρησιμοποιούνται.
Λέξη κλειδί :Ποιότητα ελέγχου
Ελεγκτική
Οικονομική κρίση
Ημερομηνία έκδοσης :23-11-2015
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Marazotis_2015.pdf

Τύπος: application/pdf