ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Χρηματοδότηση μικρών επιχειρήσεων
Δημιουργός :Φρέρη, Μαρία-Κυριακή
Συντελεστής :Δράκος, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :88 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η θεματική ενότητα της εργασίας αυτής είναι η "Χρηματοδότηση Μικρών Επιχειρήσεων". Συγκεκριμένα, κύριος στόχος είναι ο εντοπισμός των παραγόντων εκείνων που επηρεάζουν την κεφαλαική διάρθρωση, και συνεπώς τις πηγές χρηματοδότησης, των μικρών επιχειρήσεων της Ευρώπης, και με ποιον τρόπο.
Λέξη κλειδί :Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Χρηματοοικονομικό περιβάλλον
Θεωρία του αντισταθμίσματος (trade-off theory)
Θεωρία της ιεράρχησης (pecking order theoey)
Ημερομηνία έκδοσης :17-10-2013
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Freri_2013.pdf

Τύπος: application/pdf