ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εφαρμογή υποδειγμάτων πρόβλεψης χρεοκοπίας
Δημιουργός :Κυριοπούλου, Χριστίνα
Συντελεστής :Μπάλλας, Απόστολος (Επιβλέπων καθηγητής)
Τζόβας, Χρήστος (Εξεταστής)
Αναγνωστοπούλου, Σεράϊνα (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :53 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Αντικειμενικός σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανασκόπηση των σημαντικότερων τεχνικών αναφορικά με τη χρήση της χρηματοοικονομικήςανάλυσης στη μελέτη της πρόβλεψης της οικονομικής πτώχευσης των εταιρειών, καθώς επίσης και η εφαρμογή του υποδείγματος Altman σε ένα δείγμα επιχειρήσεωναπό το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Αρχικά επιχειρείται η εννοιολογική αποκωδικοποίηση του φαινομένου της εταιρικής πτώχευσης. Επιχειρείται μια αναλυτική περιγραφή των εννοιών της πτώχευσης, αλλά και μια γενικότερη ανάλυση του νομικού πλαισίου που επικρατεί. Επιπλέον, γίνεται μια εκτενής αναφορά στουςλόγους που οδηγούν μια επιχείρηση στην πτώχευση και παρουσιάζονται οι ομάδες ανθρώπων που ενδιαφέρονται για την οικονομική πορεία της εταιρείας.
Λέξη κλειδί :Χρηματοοικονομική ανάλυση
Πρόβλεψη χρεωκοπίας
Υπόδειγμα Altman
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α)
Ημερομηνία έκδοσης :20-11-2014
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kuriopoulou_2014.pdf

Τύπος: application/pdf