ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η επίδραση της παρελθούσας απόδοσης του υποκείμενου τίτλου στην ισοδυναμία των δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς και πώλησης.
Δημιουργός :Μανούσος, Κωνσταντίνος
Συντελεστής :Ρομπόλης, Λεωνίδας (Επιβλέπων καθηγητής)
Τσεκρέκος, Ανδριανός (Εξεταστής)
Επίσκοπος, Αθανάσιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :70 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η αγορά των χρηματοοικονομικών παραγώγων έχει γνωρίσει τεράστια ανάπτυξη σε όλο τον κόσμο τα τελευταία 30 χρόνια, καθώς δίνει στους επενδυτές την δυνατότητα να επενδύσουν σε ορισμένα τμήματα των αγορών που δεν ήταν εφικτό πριν. Μία από τις πλέον σημαντικές και εμπορεύσιμες κατηγορίες χρηματοοικονομικών παραγώγων είναι τα δικαιώματα προαίρεσης. Τα τυπικά μοντέλα αποτίμησης δικαιωμάτων προαίρεσης, όπως το μοντέλο των Black & Scholes και το διωνυμικό μοντέλο χρησιμοποιούν κάποιες παραδοχές σύμφωνα με τις οποίες τα δικαιώματα προαίρεσης αποτιμώνται δίχως να επιτρέπουν τις ευκαιρίες αρμπιτράζ. Σύμφωνα με τα τυπικά μοντέλα αποτίμησης, η τιμή ενός δικαιώματος καθορίζεται από τους ακόλουθους έξη παράγοντες: την τιμή του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου, την τιμή εξάσκησης, το χρόνο που απομένει για να λήξει το συμβόλαιο, την μεταβλητότητα, τα επιτόκια και τα καταβληθέντα μερίσματα. Άλλοι παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάζουν την τιμολόγηση των δικαιωμάτων προαίρεσης δεν λαμβάνονται υπόψη.
Λέξη κλειδί :Δικαιώματα προαίρεσης
Ισοδυναμία Μεταξύ Δικαιωμάτων Αγοράς και Πώλησης (Put-Call Parity)
Τεκμαρτή Μεταβλητότητα
Απόκλιση Τεκμαρτής Μεταβλητότητας Δικαιωμάτων Αγοράς και Πώλησης
Ημερομηνία έκδοσης :18-07-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Manousos_2015.pdf

Τύπος: application/pdf