ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η επίδραση της ελεγκτικής ποιότητας στη χειραγώγηση των λογιστικών κερδών: Η περίπτωση της Ελλάδος
Δημιουργός :Τζαφέρη, Ελένη
Συντελεστής :Αναγνωστοπούλου, Σεράϊνα (Επιβλέπων καθηγητής)
Χέβας, Δημοσθένης (Εξεταστής)
Δεμοιράκος, Ευθύμιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :55 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα μελέτη εστιάζει στη διερεύνηση της επίδρασης της ποιότητας του ελέγχου (audit quality) στη χειραγώγηση των λογιστικών κερδών (earnings management), στα πλαίσια της ελληνικής αγοράς. Η ελεγκτική ποιότητα έχει τη δυνατότητα να επηρεάζει την αξιοπιστία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και στην έρευνά μας ως μέτρο αξιολόγησης της ποιότητας του ελέγχου (proxy) χρησιμοποιήσαμε το μέγεθος της ελεγκτικής εταιρείας, εάν δηλαδή ανήκει στις μεγαλύτερες ελεγκτικές εταιρείες, γνωστές ως “Big4” ή στις μικρότερες, “Non-Big4”.
Λέξη κλειδί :Ποιότητα ελέγχου
Audit quality
Χειραγώγηση κερδών
Λογιστικά δεδουλευμένα
Discretionary accruals
Ημερομηνία έκδοσης :23-11-2015
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tzaferi_2015.pdf

Τύπος: application/pdf