ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Συγχωνεύσεις και εξαγορές: θεωρία ολιγοπωλίων, πολιτική ανταγωνισμού και εμπειρικές εφαρμογές για την Ελλάδα
Δημιουργός :Παναγιώτης, Φώτης Ν.
Συντελεστής :Κατσουλάκος, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :327σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Οι Συγχωνεύσεις & Εξαγορές (Σ&Ε) αποτελούν μια από τις βασικές στρατηγικές ισχυρο-ποίησης της επιχείρησης, βελτίωσης της αποδοτικότητας της και ανάπτυξης των τεχνολογικών δυνατοτήτων της, έτσι ώστε να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τον ισχυρό ανταγωνισμόπου προέρχεται από το διεθνή οικονομικό περιβάλλον. Με την ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ. και μεταγενέστερα στην Ο.Ν.Ε., η πολιτική των Σ&Ε αποτέλεσε για πολλές Ελληνικές επιχειρήσεις «οικονομική αναγκαιότητα» ώστε να αντιμετωπίσουν τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, οι οποίες σε αυτόν τον τομέα, ήταν πολύπιο μπροστά. Η μικρή επιχείρηση έπρεπε να μετατραπεί σε μικρομεσαία και μελλοντικά μεγάλη, ενώ ο Έλληνας επιχειρηματίας έπρεπε να αναθεωρήσει τις απόψεις του για το μοντέλο διοίκησηςμιας επιχείρησης, έτσι ώστε να ενταχθεί, με ίσους όρους, στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον. Για να αποτελέσουν όμως οι Σ&Ε μοχλό ανάπτυξης των επιχειρήσεων θα πρέπει να έχουν σαν αποτέλεσμα την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας τους, την αύξηση του μεριδίου αγοράς τους και κατ’ επέκταση της ανταγωνιστικής δύναμης τους στην αγορά που δραστηριοποιούνται. Στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια, η πλειοψηφία των Σ&Ε που πραγματοποιήθηκαν δεν οδήγησαν σε μια μακροχρόνια στρατηγική ανάπτυξη των Ελληνικών επιχειρήσεων. Η σχεδιαζόμενη πολιτική απέβλεπε στην άμεση ρευστοποίηση βραχυχρόνιων ωφελειών και όχι τόσοστην υλοποίηση μακροχρόνιων επενδυτικών πλάνων. Έτσι, πολλές συγχωνεύσεις είχαν σαν σκοπό την αναδιοργάνωση του χαρτοφυλακίου τηςεπιχείρησης, ενώ άλλες χρησιμοποιήθηκαν ως το σκαλοπάτι για την εισαγωγή κάποιων επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.). Πολλές επιχειρήσεις προχώρησαν σε απόσχιση τμημάτων και την σύσταση τους ως θυγατρικές εταιρείες, με σκοπό την εισαγωγήτους στο Χ.Α.Α. και την άντληση χρηματικών πόρων έτσι ώστε να υλοποιήσουν Σ&Ε άλλων επιχειρήσεων.Επιπλέον, σπάνιες είναι οι περιπτώσεις όπου Ελληνικές επιχειρήσεις συγχωνεύονται μεαλλοδαπές επιχειρήσεις. Μόνο τα τελευταία χρόνια φαίνεται να αντιστρέφεται αυτή η τάσημε την ολοένα αυξανόμενη διείσδυση τους σε ξένες αγορές. Τέλος, οι αλλοδαπές επιχειρήσεις διεισδύουν στην Ελληνική αγορά κυρίως μέσω άλλων συμφωνιών, όπως παραγωγή προϊόντων από Ελληνικές επιχειρήσεις που φέρουν το όνοματων αλλοδαπών επιχειρήσεων.
Λέξη κλειδί :Πολιτική ανταγωνισμού
Θεωρία ολιγοπωλίων
Συγχωνεύσεις
Εξαγορές
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.)
Ημερομηνία έκδοσης :22-03-2005
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Panagiotis_2005.pdf

Τύπος: application/pdf