ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ανάληψη κινδύνου, ιδιοκτησιακή δομή και κεφαλαιακή επάρκεια των ευρωπαϊκών τραπεζών κατά την χρηματοπιστωτική κρίση του 2008
Δημιουργός :Σαρρή, Μαρία
Συντελεστής :Επίσκοπος, Αθανάσιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :49 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα έρευνα έχει στόχο να εξετάσει τη σχέση που συνδέει την ανάληψη κινδύνου από τα τραπεζικά ιδρύματα και κατά συνέπεια την σταθερότητά τους με την ιδιοκτησιακή δομή που παρουσιάζουν, καθώς και με τις νομοθετικές ρυθμίσεις που έχουν θεσπιστεί σχετικά με την κεφαλαιακή τους επάρκεια. Συγκεκριμένα, γίνεται μια προσπάθεια να διαπιστωθεί αν η ανάληψη τραπεζικού κινδύνου ποικίλλει ανάλογα με τη δύναμη που συγκεντρώνουν στα χέρια τους οι μέτοχοι του τραπεζικού ιδρύματος και ανάλογα με τους κανονισμούς σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια που η τράπεζα οφείλει να ακολουθεί.
Λέξη κλειδί :Ανάληψη Κινδύνου
Τράπεζες
Κεφαλαιακή Επάρκεια
Χρηματοπιστωτική Κρίση
Ημερομηνία έκδοσης :15-12-2011
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Sarri_2011.pdf

Τύπος: application/pdf