ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η πιστωτική κρίση και ο ρόλος των ενυπόθηκων δανείων υψηλού κινδύνου
Δημιουργός :Ζουρτσάνος, Θεόδωρος
Συντελεστής :Σαπουντζόγλου, Γεράσιμος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :131σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Το θέμα διαπραγμάτευσης της παρούσας Διατριβής είναι η σημασία των ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων υψηλού κινδύνου (subprime mortgages) στην πιστωτική κρίση, η οποία ξεκίνησε το 2007 και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να αναδεχθεί η σημαντικότητα και ο ρόλος των δανείων αυτών στη διάδοση και επέκταση της κρίσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην παρούσα εργασία επιχειρούμε αρχικά μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τις πιστωτικές κρίσεις του παρελθόντος, βασικές οικονομικές έννοιες και ένα θεωρητικό υπόδειγμα περί τραπεζικών κρίσεων που θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα την σημερινή κατάσταση. Συνεχίζοντας, στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται με ακρίβεια τα ενυπόθηκα δάνεια, οι κατηγορίες αυτών καθώς και σημασία τους για τους επενδυτές και τους δανειζόμενους. Επίσης αναφέρονται οι μέθοδοι μοντελοποίησης αποτελεσμάτων ενός ενυπόθηκου δανείου υψηλού κινδύνου και οι παράγοντες που οδηγούν στην προεξόφληση των στεγαστικών δανείων υψηλού κινδύνου. Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται διεξοδικά η τιτλοποίηση ενυπόθηκών στεγαστικών δανείων (Mortgage-Backed Securities), οι κατηγορίες τους η τιμολόγηση τους καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τους για τους επενδυτές και τους εκδότες τους. Ακόμα εξηγείται γιατί οι επενδυτές επιλέγουν τα MBS για το χαρτοφυλάκιό τους. Η ανάλυση περιλαμβάνει και τη σύνδεση της τιτλοποίησης των στεγαστικών δανείων με την αγορά παραγώγων πράγμα που παρουσιάζεται στο τέταρτο κεφάλαιο όπου επικεντρωνόμαστε στα παράγωγα προϊόντα των Mortgage-Backed Securities για αντιστάθμιση κινδύνου (CMOs, IOs &POs) τα CDOs και την αντιστάθμιση πιστωτικού κινδύνου με παράγωγα τύπου CDS (Credit Default Swap). Ακολούθως στο πέμπτο κεφάλαιο αναδυκνύεται ο ρόλος των ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων υψηλού κινδύνου στη σημερινή πιστωτική κρίση καθως και καποιοι βασικοί παράγοντες που καθόρισαν την διαδρομή της κρίσης. Γίνεται μια ιστορική αναδρομή των γεγονότων από τον Αύγουστο του 2007 μέχρι και σήμερα και παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν την έκταση της κρίσης στην πραγματική οικονομία ο ρόλος διεθνών Οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης στην υφισταμένη πιστωτική κρίση η στάση των Κεντρικών Τραπεζών κατά τη διάρκεια της κρίσης και οι επιπτώσειςτης κρίσης στις αγορές και τις οικονομίες σε παγκόσμια κλίμακα.Τέλος, πραγματοποιείται μια ανάλυση για την κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική αγορά τις επιπτώσεις της κρίσης στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα καθώς και το σχέδιο της κυβέρνησης για την ενίσχυση της ρευστότητας των τραπεζικών ιδρυμάτων που βρίσκονται στον ελλαδικό χώρο.
Λέξη κλειδί :Χρηματοπιστωτική κρίση
Ενυπόθηκα δάνεια υψηλού κινδύνου
Τιτλοποίηση ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων
Αντιστάθμιση κινδύνου
Mortgage-Backed Securities
Subprime Mortgages
Ημερομηνία :20-01-2009
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Zourtsanos_2009.pdf

Τύπος: application/pdf