ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Διαχείριση τοπολογίας προγραμματιζόμενου δικτύου, για αρχιτεκτονικές του διαδικτύου των πραγμάτων
Δημιουργός :Καββαδίας, Γεώργιος
Συντελεστής :Πολύζος, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Μαριάς, Ιωάννης (Εξεταστής)
Γκρίτζαλης, Δημήτριος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :100 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6484
Περίληψη :Τα προγραμματιζόμενα δίκτυα (SDN) υπόσχονται νέες δυνατότητες, μετατρέποντας κάθε δίκτυο από ένα απλό σύστημα προώθησης πακέτων, σε ένα έξυπνο μέσο διανομής. Στην πρόσφατη εργασία με τίτλο «Edge-assisted Traffic Engineering and applications in the IoT», επεκτείνεται η λειτουργικότητα του βασικού στοιχείου των SDN, του ελεγκτή (controller), ώστε να εκτελεί υπολογισμούς διαδρομής σε δοσμένες τοπολογίες. Συγκεκριμένα, οι Νίκος Φωτίου et al., εκμεταλλεύονται τη χρήση tags (ετικετών), οι οποίες περιγράφουν τις ιδιότητες και τις δυνατότητες των κόμβων του δικτύου, ενεργοποιώντας έναν νέο τύπο εφαρμογών ελέγχου δικτύου, και συνδέοντας έτσι τις εφαρμογές των χρηστών και τις ροές κυκλοφορίας με τις αποφάσεις και τη διαχείριση των δικτύων. Σε αυτή την διπλωματική εργασία, επεκτείνουμε την λύση που προτείνεται στην προαναφερθείσα εργασία, δημιουργώντας μία εφαρμογή ανίχνευσης τοπολογίας δικτύου, σε πραγματικό χρόνο, με τη χρήση του Ελεγκτή POX, συμπεριλαμβανομένων και των link failures. Η πληροφορία που συγκεντρώνεται για το δίκτυο εξάγεται στην μορφή tags (ετικετών) με την οποία τροφοδοτείται το πρόγραμμα των προηγουμένων.
SDNs promise new capabilities, transforming each network from a simple packet forwarding system into an intelligent distribution medium. In the recent work entitled "Edge-Assisted Traffic Engineering and Applications in the IoT", the functionality of the basic element of SDN, the controller, is extended in order to perform route calculations on given topologies.In particular, Nikos Fotiou et al. , exploit the use of tags that describe the properties and capabilities of network nodes by enabling a new type of network control applications and thus connecting user applications and traffic flows with network decisions and management.In this thesis, we extend the solution proposed in the above-mentioned paper, creating a real-time network topology discovery application using POX controller. In more details, we are taking advantage of LLDP (Link Layer Discovery Protocol), and two specific components of OpenFlow: openflow.discovery and host_tracker.Putting the above components together, gave us the ability to track changes, failures and new entries in our topology. The information gathered from our controller about the network is extracted in the form of tags. In a future work, this solution can be merged and evolve together with the solution of "Edge-Assisted Traffic Engineering and Applications in the IoT", so they can work together.
Λέξη κλειδί :Διαχείριση
Τοπολογία
LLDP
Pox
SDN
Management
Topology
LLDP
Διαθέσιμο από :2018-10-08 11:11:24
Ημερομηνία έκδοσης :10/05/2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-10-08 11:11:24
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kavvadias_2018.pdf

Τύπος: application/pdf

Kavvadias_2018.zip