ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η ανισότητα και η φτώχεια στην Ελλάδα μετά το ξέσπασμα της πρόσφατης οικονομικής κρίσης
Δημιουργός :Μπατέλης, Γεώργιος
Συντελεστής :Τσακλόγλου, Παναγιώτης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών , Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :57 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα εργασία διερευνά τη διάσταση της ανισότητας και της φτώχειας στην Ελλάδα μεταξύ 2009 και 2013. Με τη χρήση μικρό-δεδομένων των Ερευνών Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ) επιχειρείται ο προσδιορισμός των διάφορων δεικτών φτώχειας και ανισότητας καθώς και η μεταβολή τους μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης στη χώρα. Επιπλέον, εξετάζεται η διάσπαση της ανισότητας, ως προς την ηλικία και το εκπαιδευτικό υπόβαθρο του αρχηγού του νοικοκυριού αλλά και ως προς το δημογραφικό τύπο κάθε νοικοκυριού, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν προέρχεται από ανισότητες που υπάρχουν μεταξύ μεταξύ ή εντός των διάφορων υπό- ομάδων. Τέλος, τα ίδια κριτήρια χρησιμοποιούνται και για τη διάσπαση της συνολικής φτώχειας.
Λέξη κλειδί :Ανισότητα
Δείκτες Φτώχειας
Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ)
Οικονομική Κρίση
Ημερομηνία έκδοσης :20-12-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Mpatelis_2017.pdf

Τύπος: application/pdf