ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι σχέσεις της με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου
Δημιουργός :Αγγελή, Ευγενία-Ελένη
Συντελεστής :Μπλαβούκος, Σπυρίδων (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :54σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με την εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σχέση της με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και την διεθνή αγορά.Η ανάλυση σχετίζεται με το πλαίσιο άσκησης της ευρωπαϊκής εμπορικής πολιτικής και τις εμπορικές σχέσεις που αναπτύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως ένας ενιαίος φορέας, μέσα σε ένα διεθνοποιημένο σύστημα κανόνων σχετικών με το εμπόριο. Επίσης, παρουσιάζει μια σύντομη ιστορική διαδρομή της εξέλιξης της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου στην υφιστάμενή της μορφή, δηλαδή τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Στη συνέχεια, εξετάζεται η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διαπργαματεύσεις αλλά και η συμμόρφωσή της στους διεθνείς Κανονισμούς του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.Τέλος, επιχειρείται, μέσω της σύνοψης των επιχειρημάτων της εργασίας, η κριτική αποτίμηση των αναλύσεων, οδηγούμενοι στα τελικά συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα τόσο της άσκησης εμπορικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και της επίτευξης των σκοπών της ίδρυσής του.
Λέξη κλειδί :Εμπορική πολιτική
Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)
Ημερομηνία :30-06-2018
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Aggeli_2018.pdf

Τύπος: application/pdf