ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το μακροοικονομικό περιβάλλον των κρατών
Δημιουργός :Νάτσιου, Παρασκευή
Συντελεστής :Καλυβίτης, Σαράντης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :53σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε τη δεκαετία του ’50 με στόχο την προαγωγή της ειρήνης, της ευημερίας και των ευρωπαϊκών αξιών στην ήπειρο. Ο στόχος αυτός ισχύει και σήμερα. Η διεύρυνση είναι μια πρωταρχική δύναμη μεταμόρφωσης και μέχρι σήμερα αριθμούμε επτά διευρύνσεις. Η 1η Μάϊου του 2004 με την ένταξη δέκα επιπλέον χωρών, σηματοδότησε για την Ε.Ε. τη μεγαλύτερη, έως τώρα, διεύρυνση της ιστορίας της, οριοθετώντας κατά μία έννοια τα σύνορά της. Στο σύνολό τους οι χώρες αυτές χαρακτηρίζονται, με κάποιες εξαιρέσεις, από μία επιτυχημένη ευρωπαϊκή προσαρμογή στα ευρωπαϊκά δρώμενα. Μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση, έγινε εμφανής η ανάγκη για αναπροσαρμογή των κανόνων καιγια προσπάθεια από κάθε κράτος στο εσωτερικό του, με στόχο την ορθή διαχείριση της νέας πολιτικής και οικονομικής πραγματικότητας.Τα οφέλη από τη μεγάλη διεύρυνση της Ε.Ε. είναι εμφανή τόσο για τα νέα, όσο και για τα παλαιότερα κράτη της Ένωσης. Διαμέσου των διεθνών επενδύσεων σε υποδομές μειώθηκαν τα κόστη μεταφορών και βοήθησαν στην αύξηση των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των χωρών. Επιπλέον με την προσχώρηση και στη ζώνη του ευρώ τα οφέλη ήταν ακόμη μεγαλύτερα, αφού έχουν εξαλείψει το συναλλαγματικό κίνδυνο, μειώθηκε το κόστος των συναλλαγών και απέκτησαν πρόσβαση σε κεφάλαια με χαμηλότερα επιτόκια. Τα οφέλη από τη τελευταία μεγάλη διεύρυνση θεωρούνται μεν μια σημαντική πρόοδος αλλά, ταυτόχρονα, δημιουργούν και ανάγκες για ριζικές αλλαγές στο όλο οικοδόμημα. Η μείωση του χάσματος μεταξύ Ανατολής και Δύσης σήμαινε ομογενοποίηση των χωρών ως προς τα αγαθά και τις υπηρεσίες και παράλληλα με την τρέχουσα παγκόσμια οικονομική κρίση μειώθηκε το εμπόριο, ο πλούτος των νοικοκυριών και υποβαθμίστηκε η εμπιστοσύνη. Αυτό προκάλεσε και την κύρια δυσαρέσκεια των χωρών ως προς τις επιδράσεις της Ε.Ε. στα μέλη της. Σκοπός της πλέον, είναι να αποδείξει, σε όλο της τον πληθυσμό κατά πόσο μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά και στο μέλλον, καθώς θα διευρύνεται.
Λέξη κλειδί :Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)
Διεύρυνση Ε.Ε.
Ημερομηνία :31-01-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Natsiou_2016_.pdf

Τύπος: application/pdf