ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η δράση των μη κυβερνητικών οργανώσεων στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής. Διλήμματα και προοπτικές
Δημιουργός :Γραμματικοπούλου, Πετρούλα
Συντελεστής :Ματσαγγάνης, Μάνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :113σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Στην παρούσα διπλωματική εργασία, και στα κεφάλαια 1-4, θα επιχειρηθεί σε πρώτο επίπεδο η εξέταση της δράση των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης και σε δεύτερο επίπεδο η μελέτη της σχέση Κράτους- Τρίτου Τομέα εντάσσοντας τις χώρες σε ένα από τα τέσσερα βασικά μοντέλα του Gidron(1992).Είναι χρήσιμο να σημειωθεί εδώ ότι η επιλογή των συγκεκριμένων Ευρωπαϊκών χωρών για μελέτη βασίστηκε στην τυπολογία του E-Andersen και στην κατάταξη των χωρών που αποτελούν τον «Κόσμο του Καπιταλισμού» στα τρία μοντέλα κοινωνικής ευημερίας: τo Νεοφιλελεύθερο Μοντέλο, το Ηπειρωτικό ή Κορπορατιστικό και τέλος το Σοσιαλοδημοκρατικό.Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της τυπολογίας επιλέχθηκε η Βρετανία, η Σκοτία και η Ιρλανδία για το Νεοφιλελεύθερο μοντέλο, η Γερμανία και η Γαλλία για το Ηπειρωτικό Μοντέλο και η Σουηδία και η Δανία για το Σοσιαλοδημοκρατικό Μοντέλο.Η εξέταση της Ελλάδας αντιστοιχεί σε ένα άλλο μοντέλο κοινωνικής ευημερίας που σύμφωνα με πολλούς κοινωνικούς επιστήμονες αντιπροσωπεύει τις Μεσογειακές χώρες, το Νοτιοευρωπαϊκό Μοντέλο.Συγκεκριμένα, στην παρούσα εργασία, σε πρώτο επίπεδο, θα επιχειρηθεί η σκιαγράφηση της δράσης των Μ.Κ.Ο Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε κάθε υπό μελέτη Ευρωπαϊκή χώρα αξιολογώντας:-Ποια εθελοντική βάση έχουν οι οργανώσεις και πώς εκτιμάται το εθελοντικό έργο σε συμμετοχή, ποσότητα και ποιότητα.- Σε ποιόν βαθμό οι Μ.Κ.Ο. αντιπροσωπεύουν την κοινωνία πολιτών.-Ποια είναι η σχέση τους με τις επιχειρήσεις.-Ποιες είναι οι τελευταίες τάσεις και προτάσεις στον τομέα παροχής κοινωνικών υπηρεσιών από τις Μ.Κ.Ο.Σε δεύτερο επίπεδο, θα γίνει προσπάθεια να διερευνηθεί η σχέση των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων με το Κράτος καθώς επίσης και οι προοπτικές εξέλιξης αυτής της σχέσης. Τέλος, θα επιχειρηθεί η ένταξη της κάθε χώρας σε ένα από τα βασικά μοντέλα του Gidron.
Λέξη κλειδί :Μη κυβερνητικές οργανώσεις
Κοινωνική πολιτική
Σχέση Κράτους-Τρίτου Τομέα
Κοινωνική αλληλεγγύη
Ημερομηνία :2007
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Grammatikopoulou_2007.pdf

Τύπος: application/pdf