ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Άριστη δημοσιονομική πολιτική και οικονομική μεγέθυνση
Δημιουργός :Τσαμπά, Μαρία
Συντελεστής :Οικονομίδης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :56σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Στόχος της εργασίας είναι η μελέτη της άριστης δημοσιονομικής πολιτικής και τα αποτελέσματά αυτής πάνω στο ρυθμό μεγέθυνσης της οικονομίας. Για το λόγο αυτό μελετάμε ένα μοντέλο ενδογενούς οικονομικής μεγέθυνσης, στο οποίο έχουμε επιβάλει έναν στρεβλωτικό φόρο στη διαδικασία παραγωγής, τα έσοδα από τον οποίο αρχικά χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση δημοσίων δαπανών με τη μορφή μεταβιβαστικών πληρωμών, ενώ διαδοχικά προσθέτουμε στο μοντέλο αυτό δημόσιες δαπάνες με τη μορφή δημόσιας κατανάλωσης και τέλος και κρατικές δαπάνες στην παραγωγή.
Λέξη κλειδί :Δημοσιονομική πολιτική
Οικονομική μεγέθυνση
Δημόσιες δαπάνες
Μεταβιβαστικές πληρωμές
Δημόσια κατανάλωση
Ημερομηνία :31-12-2007
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tsampa_2007.pdf

Τύπος: application/pdf