ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Παραδοσιακές και σύγχρονες θεωρίες διεθνούς εμπορίου: εμπειρική εφαρμογή της εξίσωσης gravity
Δημιουργός :Καλαντζή, Παναγιώτα
Συντελεστής :Καλυβίτης, Σαράντης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :25σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται η εμπειρική διερεύνηση της επίδρασης των συνόρων στο διεθνές εμπόριο χρησιμοποιώντας την εξίσωση gravity. Η βασική μορφή της εξίσωσης αυτής συνδέει τον όγκο συναλλαγών μεταξύ δυο χωρών με το οικονομικό μέγεθος της κάθε χώρας και την απόσταση μεταξύ τους. Για τη διερεύνηση της παραπάνω σχέσης επιλέξαμε δυο ομάδες χωρών, η πρώτη ομάδα συμπεριλαμβάνει τα δεκαπέντε κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Μεγάλη Βρετανία) και η δεύτερη ομάδα τα δέκα νέα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κύπρος, Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Δημοκρατία της Σλοβακίας, Σλοβενία) για το έτος 2004 (το οποίο είναι το έτος ένταξης των χωρών αυτών στην Ε.Ε.). Χρησιμοποιήσαμε ένα πολυμεταβλητό γραμμικό υπόδειγμα . Για να μελετήσουμε οικονομετρικά την επίδραση των συνόρων στο εμπόριο μεταξύ των δυο ομάδων χωρών προσθέτουμε μια ψευδομεταβλητή (dummy variable) στην βασική εξίσωση gravity. Από τα αποτελέσματα των παλινδρομήσεων φαίνεται να ισχύει η υπόθεση ότι ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών ανάμεσα στα παλαιά και νέα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επηρεάζεται από τα σύνορα που διαχωρίζουν τις δυο αυτές ομάδες χωρών.
Λέξη κλειδί :Εξίσωση Gravity
Οικονομετρική ανάλυση
Διεθνές εμπόριο
Ημερομηνία :28-02-2008
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kalantzi_2008.pdf

Τύπος: application/pdf