ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η ποσοτική χαλάρωση και οι επιπτώσεις της στην οικονομία
Εναλλακτικός τίτλος :Quantitative easing and its effects on the economy
Δημιουργός :Ζιούβελος, Νικόλαος
Συντελεστής :Λουρή, Ελένη (Επιβλέπων καθηγητής)
Παγκράτης, Σπυρίδων (Εξεταστής)
Σακελλάρης, Πλούταρχος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :68 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7049
Περίληψη :Το θέμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάλυση των προγράμματων ποσοτικής χαλάρωσης που έχουν εφαρμόσει κεντρικές τράπεζες ανά τον κόσμο καθώς και η εξέταση των πολύπλευρων επιπτώσεων τους στον ευρύτερο χρηματοοικονομικό κλάδο. Τίθενται τα ερωτήματα για το ποιες είναι οι επιπτώσεις ενός προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης και για το αν αυτές έχουν αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των λαών ή αν περιορίζονται στο να βελτιώνουν απλώς νούμερα και ισολογισμούς τραπεζών και άλλων οικονομικών οντοτήτων. Δίνεται έμφαση στα προγράμματα που υλοποίησαν οι δύο μεγαλύτερες Κεντρικές Τράπεζες, αυτή των ΗΠΑ (FED) και αυτή της Ευρώπης (ECB). Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται ορισμένα ιστορικά στοιχεία για τις δύο αυτές κεντρικές τράπεζες καθώς και στοιχεία για την οργάνώση τους, τους στόχους, τα καθήκοντα και τους τρόπους άσκησης νομισματικής πολιτικής από την κάθε μία. Στο δεύτερο μέρος γίνεται μία αρκετά εκτενής επισκόπιση της μέχρι σήμερα βιβλιογραφίας όπου ορισμένα άρθρα αναλύονται πιο διεξοδικά κυρίως λόγω του θέματος με το οποίο ασχολούνται. Ακολουθεί μία πιο συνοπτική παρουσίαση πολλών άλλων έργων, η οποία έχει ως στόχο να περιγράψει σύντομα και περιεκτικά τις πολύπλευρες επιπτώσεις, ποσοτικές και μη, των προγραμμάτων ποσοτικής χαλάρωσης που έχουν υλοποιηθεί ανά τον κόσμο μέσα από αναφορές σε μελέτες που έχουν εκπονηθεί από έγκριτους οικονομολόγους στο παρελθόν. Στο τρίτο μέρος γίνεται σύγκριση των προγραμμάτων ποσοτικής χαλάρωσης που εφάρμοσαν οι δύο κεντρικές τράπεζες FED και ECB, γίνεται αναλυτική περιγραφή των καναλιών με τα οποία η ποσοτική χαλάρωση επηρεάζει την οικονομία καθώς και εμπειρική αξιολόγιση μέσω απλών οικονομετρικών υποδειγμάτων, των επιδράσεων του κάθε καναλιού στο ύψος των επιτοκίων.
Λέξη κλειδί :Ποσοτική χαλάρωση
Κεντρικές τράπεζες
Οικονομία
Quantitative easing
Central banks
Economy
ECB
FED
Διαθέσιμο από :2019-06-10 17:26:40
Ημερομηνία έκδοσης :02/28/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-06-10 17:26:40
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Ziouvelos_2019.pdf

Τύπος: application/pdf